Miran Erič
Miran Erič
Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia
Verified email at guest.arnes.si
TitleCited byYear
A Palaeolithic wooden point from Ljubljansko barje, Slovenia
A Gaspari, M Eric, B Odar
Benjamin J, Bonsall C, Pickard C, Fischer A (Oxbow Books, Oxford), 186-192, 2011
222011
Volumetric models from 3D point clouds: The case study of sarcophagi cargo from a 2nd/3rd century AD Roman shipwreck near Sutivan on island Brač, Croatia
A Jaklič, M Erič, I Mihajlović, Ž Stopinšek, F Solina
Journal of Archaeological Science 62, 143-152, 2015
212015
The impact of the latest 3D technologies on the documentation of underwater heritage sites
M Erič, G Berginc, M Pugelj, Ž Stopinšek, F Solina
2013 Digital Heritage International Congress (DigitalHeritage) 2, 281-288, 2013
212013
A Roman barge in the Ljubljanica river (Slovenia): wood identification, dendrochronological dating and wood preservation research
K Čufar, M Merela, M Erič
Journal of Archaeological Science 44, 128-135, 2014
182014
Slovenski Kras v poznejši prazgodovini in v rimski dobi
B Slapšak, D Grosman, C Marchetti, M Erič, R Hribar, T Knific
161999
Zgodnjerimska ladja iz Ljubljanice pri Sinji Gorici= early Roman barge from the Ljubljanica river at Sinja Gorica
M Erič, A Gaspari, K Čufar, F Solina, T Verbič
Arheološki vestnik 65, 187-254, 2014
122014
Early Roman barge from the Ljubljanica River at Sinja Gorica
M Eric, A Gaspari, K Cufar, F Solina, T Verbic
ARHEOLOSKI VESTNIK 65, 187-254, 2014
82014
Combining 3D Technologies in the Field of Cultural Heritage: Three Case Studies.
K Antlej, M Eric, M Savnik, B Zupanek, J Slabe, BB Battestin
VAST (Short and Project Papers), 2011
82011
Archaeological research of maritime infrastructure of Roman settlements on the Slovenian coast in Istria (1993-2007)
M Stokin, A Gaspari, S Karinja, M Erič
R. Aurigemma–S. Karinja (a cura di), Terre di mare. L'archeologia dei …, 2008
82008
Ljubljanica: kulturna dediščina reke
P TURK, J ISTENIČ, T KNIFIC, T NABERGOJ
Ljubljana, 2009
72009
46 Roman river barge from Sisak (Siscia), Croatia
A Gaspari, M Erią, M Šmalcelj
Connected by the Sea: Proceedings of the Tenth International Symposium on …, 2016
62016
Documenting a roman vessel at sinja gorica
M Eric
Submerged Heritage, ser. Yearbook of the International Centre for Underwater …, 2012
62012
Nova datiranja deblakov in čolnov
M Erič
61994
Rimski pristaniški objekt z ribogojnico v Fizinah pri Portorožu: poročilo o raziskavah podmorskega najdišča v letih 2004 in 2005
A Gaspari, S Karinja, M Erič, S Poglajen, P Čerče
University of Primorska 2 (let 16), 421-442, 2006
52006
Ilovica pri Vranskem
I Lazar, V Vidrih-Perko, N Zupančič, B Mušič, B Djurić, D Josipovič, ...
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2006
42006
Podmorske raziskave antičnega brodoloma Grebeni pri Silbi
A Gaspari, M Erič
42001
New reflections on the protection of World Heritage in the future: Global symbolic meaning of autochthonous and indigenous origins of water navigation
M Erič
International Journal of Heritage in the Digital Era 3 (4), 597-612, 2014
32014
Uvajanje 3D tehnologij pri varstvu kulturne dediščine
Ž Stopinšek, G Berginc, M Erič, F Solina
Univerza v Ljubljani, 2013
32013
Minimalni standardi podvodnih arheoloških raziskav: izhodišča in smernice
A Gaspari, M Erič
Ministrstvo za kulturo RS, 2010
32010
Arheologija Ljubljanskega barja: ladje, deblaki, čolniči in vesla: seznam plovil odkritih na Ljubljanskem barju
M Erič
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2008
32008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20