Qing-Xin Ji
Qing-Xin Ji
Applied Physics Division, Caltech
Email verificata su caltech.edu
Titolo
Citata da
Citata da
Anno
Integrated turnkey soliton microcombs
B Shen, L Chang, J Liu, H Wang, QF Yang, C Xiang, RN Wang, J He, ...
Nature 582 (7812), 365-369, 2020
1062020
Chaos-assisted two-octave-spanning microcombs
HJ Chen, QX Ji, H Wang, QF Yang, QT Cao, Q Gong, X Yi, YF Xiao
Nature communications 11 (1), 1-6, 2020
202020
Greater than one billion Q factor for on-chip microresonators
L Wu, H Wang, Q Yang, Q Ji, B Shen, C Bao, M Gao, K Vahala
Optics Letters 45 (18), 5129-5131, 2020
192020
Dispersive-wave induced noise limits in miniature soliton microwave sources
QF Yang, QX Ji, L Wu, B Shen, H Wang, C Bao, Z Yuan, K Vahala
Nature communications 12 (1), 1-10, 2021
12021
Il sistema al momento non pu eseguire l'operazione. Riprova pi tardi.
Articoli 1–4