Segui
Mikaela Vasstrøm
Mikaela Vasstrøm
Agderforskning
Email verificata su agderforskning.no - Home page
Titolo
Citata da
Citata da
Anno
What shapes Norwegian wind power policy? Analysing the constructing forces of policymaking and emerging questions of energy justice
M Vasstrøm, HK Lysgård
Energy Research & Social Science 77, 102089, 2021
512021
Municipalities as governance network actors in rural communities
RH Normann, M Vasström
European planning studies 20 (6), 941-960, 2012
352012
Emergence of regional leadership–a field approach
RH Normann, HCG Johnsen, JP Knudsen, M Vasström, IG Johnsen
Regional Studies 51 (2), 273-284, 2017
342017
The role of local government in rural communities: culture-based development strategies
M Vasstrøm, R Normann
Local Government Studies 45 (6), 848-868, 2019
332019
Rediscovering nature as commons in environmental planning: new understandings through dialogue
M Vasstrom
International Journal of the Commons 8 (2), 2014
222014
Managing innovation of care services: An exploration of Norwegian municipalities
TH Aas, N Jentoft, M Vasstrøm
Cogent Business & Management 3 (1), 1215762, 2016
162016
Openings and closures in the environmental planning horizon–an analysis of the participatory potential in a nature protection process in Norway
M Vasstrøm
Copenhagen: University of Copenhagen, 2013
122013
Drivkrefter, motkrefter og fremtidige utfordringer i norsk vindkraftpolitikk
M Vasstrøm, HK Lysgård
Plan 53 (1), 44-49, 2021
102021
Role transformations in collaborative R&D-projects as reciprocation between research, practice and policy.
M Vasstrøm, R Normann
International Journal of Action Research 10 (2), 2014
102014
Facilitating Agricultural Innovation and Learning through Systemic Ac-tion Research
M Vasstrøm, D Christensen, N Sriskandarajah, G Lieblein
Innovation Systems and Rural Development. 27, 101, 2008
102008
Openings and closures of the environmental planning horizon: Participatory experiences from Norway
M Vassstrøm
Commons, Sustainability, Democratization, 167-189, 2016
9*2016
Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner. En studie av 41 småkommuner
J Cruickshank, M Vasstrøm, R Sand, H Sivertsen, M Haugum
Rapport, 2014
82014
Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner
J Cruickshank, M Vasstrøm, R Sand, H Sivertsen, M Haugum
En studie av 41, 2014
62014
Lokale prosesser i Heiplanen: det gode liv for Villrein og mennesker i Setesdal-nå og i fremtiden
M Vasstrøm
Skov & Landskab, 2010
62010
Lokale prosesser i Heiplanen: det gode liv for Villrein og mennesker i Setesdal-nå og i fremtiden
M Vasstrøm
Skov & Landskab, 2010
62010
The role of agency in regional path development
RH Normann, M Vasström, HCG Johnsen
Regional Studies Association Annual Conference, 3-6, 2016
42016
Planning for sustainability: Between risks and lifeworlds
M Vasstrøm, HK Lysgård
Higher education in a sustainable society: a case for mutual competence …, 2015
42015
Hva kjennetegner god kommunal innovasjonspraksis? Et studie av innovasjonsprosesser i helse-og omsorgstjenestene i tre norske kommuner
N Jentoft, M Vasstrøm, TH Aas
Agderforskning, 2014
42014
Havvind: strategier for et bedre offentlig ordskifte
S Heidenreich, TM Skjølsvold, M Vasstrøm, I Richter
FME NTRANS, 2022
22022
Hvordan skapes rom for «omvendt deltakelse» i bærekraftig lokal samfunnsutvikling–aksjonsforskningens roller og bevegelser
MLM Vasstrøm, K Paaby
Cappelen Damm Akademisk, 2021
22021
Il sistema al momento non può eseguire l'operazione. Riprova più tardi.
Articoli 1–20