Michał Kopacz
Michał Kopacz
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Verified email at meeri.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Assessment of sustainable development of hard coal mining industry in Poland with use of bootstrap sampling and copula-based Monte Carlo simulation
M Kopacz, D Kryzia, K Kryzia
Journal of Cleaner Production 159, 359-373, 2017
312017
The impact of variability and correlation of selected geological parameters on the economic assessment of bituminous coal deposits with use of non-parametric bootstrap and …
M Kopacz, EJ Sobczyk, D Galica
Resources Policy 55, 171-183, 2018
82018
The impact assessment of quality parameters of coal and waste rock on the value of mining investment projects–hard coal deposits
M Kopacz
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 31, 2015
82015
Ocena kosztów gospodarki skałą płonną w funkcji zmiennego poziomu współczynnika uzysku węgla netto na przykładzie kopalni węgla kamiennego
M Kopacz
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 31, 2015
82015
Economic assessments of hydrogen production by coal gasification
M Kopacz, K Kwasniewski, P Grzesiak, R Kaplan, D Kryzia
Przemysl Chemiczny 95 (2), 241-249, 2016
62016
Wpływ muzykoterapii na obniżenie poziomu agresji u dorastającej młodzieży
M Kopacz
Psychoterapia 4 (103), 45-50, 1997
61997
Metoda wyceny projektów inwestycyjnych w polskim górnictwie rudnym z wykorzystaniem symulacji stochastycznej (The method of valuation of investment projects in polish ore …
M Kopacz
Seria, Studia, Rozprawy i Monografie, 2009
52009
The Valuation of the Operational Flexibility of the Energy Investment Project Based on a Gas-Fired Power Plant
D Kryzia, M Kopacz, K Kryzia
Energies 13 (7), 1567, 2020
32020
Wpływ wybranych parametrów geologiczno-górniczych na ocenę ekonomiczną projektów w górnictwie węgla kamiennego
M Kopacz
Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2017
32017
The impact of variability of selected geological and mining parameters on the value and risks of projects in the hard coal mining industry
M Kopacz
Archives of Mining Sciences 62, 2017
32017
Zgazowanie węgla: uwarunkowania, efektywność i perspektywy rozwoju
P Grzesiak, R Kapłan, E Sobczyk
32015
Evaluation of the economic efficiency of hydrogen production by lignite gasification
M Kopacz, R Kapłan, K Kwaśniewski
Polityka Energetyczna 22, 2019
22019
Assessing geological and mining condition nuisance and its impact on the cost of exploitation in hard coal mines with the use of a multi-criterion method
EJ Sobczyk, M Kopacz
Archives of Mining Sciences 63 (3), 2018
22018
Clean Coal Technologies–a chance for Poland’s energy security. Decision-making using AHP with Benefits, Opportunities, Costs and Risk Analysis
EJ Sobczyk, A Wota, M Kopacz, J Frączek
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 33, 2017
22017
Ocena wpływu miąższości, gęstości przestrzennej oraz przerostów w pokładzie węgla na wartość górniczych projektów inwestycyjnych w metodzie symulacyjnej
M Kopacz
Przegląd Górniczy 72 (5), 63--78, 2016
22016
Ocena efektywności ekonomicznej wybranych technologii zgazowania węgla
K Kwaśniewski, P Grzesiak, R Kapłan, M Kopacz
Karbo, 202--213, 2014
22014
Model skorelowanych procesów losowych–propozycja algorytmu wymuszania korelacji dwóch niezależnych zmiennych losowych
M Kopacz
W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, 2009
22009
Analiza możliwości prognozowania cen miedzi przy pomocy jednego rozkładu normalnego oraz mieszanki rozkładów normalnych− badania empiryczne
M Kopacz, R Ranosz
Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, 0
2
Efficiency and financial standing of coal mining enterprises in Poland in terms of restructuring course and effects
EJ Sobczyk, J Kaczmarek, K Fijorek, M Kopacz
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 36, 2020
12020
Economic valuation of coal deposits–The value of geological information in the resource recognition process
M Kopacz, J Kulpa, D Galica, A Dyczko, J Jarosz
Resources Policy 63, 101450, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20