Bulent Cavas
Bulent Cavas
Verified email at deu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A Study on Science Teachers' Attitudes Toward Information and Communications Technologies in Education.
B Cavas, P Cavas, B Karaoglan, T Kisla
Online Submission 8 (2), 2009
2782009
STEM eğitimi Türkiye raporu
D Akgündüz, M Aydeniz, G Çakmakçı, B Çavaş, MS Çorlu, T Öner, ...
İstanbul: Scala Basım, 2015
2062015
Science Education International
J Holbrook, B Cavas
Special issue on project “Popularity and relevance of science Education for …, 2008
672008
Turkish Students' Views on Environmental Challenges with respect to Gender: An Analysis of ROSE Data.
B Cavas, P Cavas, C Tekkaya, J Cakiroglu, T Kesercioglu
Science Education International 20, 69-78, 2009
572009
İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ANALOJİLERİN KULLANIMI:“ÖRNEK UYGULAMALAR”
T Kesercioğlu, H YILMAZ, PH ÇAVAŞ, B Çavaş
Ege Eğitim Dergisi 5 (1), 2004
572004
A Study on Pre-service Science, Class and Mathematics Teachers' Learning Styles in Turkey.
B Cavas
Science Education International 21 (1), 47-61, 2010
552010
Egitimde sanal gerceklik
B ÇAVAS, PH ÇAVAS, BT CAN
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 3 (4), 2004
532004
Turkish students’ career choices in engineering: Experiences from Turkey.
B Çavaş, J ÇAKIROĞLU, P Cavaş, H Ertepinar
402011
Fen eğitimine mühendislik odaklı bir yaklaşım: ENGINEER projesi ve uygulamaları
B Çavaş, Ç Bulut, J Holbrook, M Rannikmae
Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 1 (1), 12-22, 2013
392013
Canlılarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinin araştırmaya dayalı öğrenme yöntemi ile işlenmesinin öğrencilerin akademik başarılarına, bilimsel süreç becerilerine ve fen ve …
K Çelik
DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
372012
AN INVESTIGATION OF ELEMENTARY STUDENTS'SCIENTIFIC LITERACY LEVELS.
Y Özdem, P Çavas, B Çavas, J Çakıroglu, H Ertepınar
Journal of Baltic Science Education 9 (1), 2010
352010
STEM eğitimi Türkiye raporu:“Günümüz modası mı yoksa gereksinim mi?”
D Akgündüz, M Aydeniz, G Çakmakçı, B Çavaş, M Çorlu, T Öner, ...
İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi, 2015
342015
The meaning of and need for “Inquiry Based Science Education (IBSE)”
B Cavas
Journal of Baltic Science Education 11 (1), 4, 2012
272012
The effects of robotics club on the students’ performance on science process & scientific creativity skills and perceptions on robots, human and society
B Cavas, T Kesercioglu, J Holbrook, M Rannikmae, E Ozdogru, F Gokler
Proceedings of 3rd International Workshop teaching robotics, teaching with …, 2012
262012
Turkish pre-service elementary science teachers' scientific literacy level and attitudes toward science.
PH Cavas, Y Ozdem, B Cavas, J Cakiroglu, H Ertepinar
Science Education International 24 (4), 383-401, 2013
252013
Multiple literacy and science education: ICTs in formal and informal learning environments
S Rodrigues
Information Science Reference, 2010
252010
Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına yönelik bir araştırma: dICTatEd Yaklaşımı
B Çavaş, T Kışla, P Twining
Akademik Bilişim 4, 11-13, 2004
202004
İlköğretim 6. ve 7. sınıflarda okutulan matematiğe dayalı fen konularında yaşanan sorunlar, matematiğin bu sorunlar içerisindeki yeri ve bu sorunların giderilmesinde …
B Çavaş
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2002
202002
Research Trends in Science Education International: A Content Analysis For the Last Five Years (2011-2015)
B Cavas
20*
Legitimate Peripheral Participation of Pre-Service Science Teachers: Collaborative Reflections in an Online Community of Practice, Twitter.
M Kim, B Cavas
Science Education International 24 (3), 306-323, 2013
172013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20