Follow
Pavlína Springerová
Title
Cited by
Cited by
Year
Analýza vývoje a činnosti Moravistických politických subjektů v letech 1989-2005
P Springerová
Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010
202010
Territoriality in the development policy of Evo Morales’ government and its impacts on the rights of indigenous people: the case of TIPNIS
P Springerová, B Vališková
Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies/Revue canadienne …, 2016
122016
Formación de las autonomías indígenas originarias campesinas en Bolivia: Un proceso precario
P Springerová, B Vališková
European Review of Latin American and Caribbean Studies/Revista Europea de …, 2017
102017
Hnutí za samosprávnou demokracii–Společnost pro Moravu a Slezsko v počátcích formování českého stranického systému
P Springerová
Politologický časopis-Czech Journal of Political Science 12 (1), 40-66, 2005
102005
Peruánská guerillová hnutí. Ideové kořeny a vývoj od 60. let 20. století do současnosti
P Springerová, L Špičanová
Terorismus. Pokus o porozumění. Praha: Sociologické nakladatelství, 320-340, 2010
82010
„Guerrilla and State Terror in Peru Between 1980 and 2000.“
P Springerová
KIAS Papers 3, 78-93, 2008
62008
ż De la disrupción a la institucionalización? El caso del movimiento indígena de Bolivia
P Springerová, B Vališková
Latin American Research Review 56 (4), 779-796, 2021
52021
Moravistické politické subjekty v krajských volbách 2004
P Springerová
Politologica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 151-179, 2005
52005
Security in the Andean Community of Nations: the Member States in the 21st-century
V Stojarová, M Hrabálek, P Springerová
(CDK) Centre for the Study of Democracy and Culture, 2009
42009
Aspects Determining the Auto-identification of Native Communities in Contemporary Peru
P Springerová, Z Picková
Ethnologia Actualis 18 (1), 68-92, 2018
32018
Jihoamerická integrace-od ekonomických motivů k ideologickým?
P Springerová
Regionální integrační procesy, Plzeň: Aleš Čeněk, 285-314, 2009
32009
Porušování lidských práv v Peru: guerillový a státní teror
P Springerová
KIAS papers, 2006
32006
PRESIDENTIAL ELECTIONS IN BOLIVIA 2005:„ELECCIÓN DE COMBATE “
P Springerová
ELECTION YEAR 2006: LATIN AMERICA AT THE CROSSROADS?, 135, 2006
22006
Peripetie vzniku, vývoje a transformace Moravské národní strany v letech 1990–1997
P Springerová
Politologický časopis-Czech Journal of Political Science 13 (3), 349-365, 2006
22006
Západní Sahara-příběh neukončené dekolonizace
P Springerová
Politologická revue 11 (1), 40-61, 2005
22005
El doble reto de la Ciencia Política latinoamericanista en la República Checa
T Došek, K Kouba, P Springerová
La ciencia política sobre América Latina. Docencia e investigación en …, 2017
12017
Západní Sahara-zapomenutý konflikt
P Springerová, M Kudynová, L Polcerová
Periplum, 2012
12012
Election Year 2006: Latin America at the Crossroads?
P Springerová, L Spičanová, J Němec
Association for International Affairs (AMO), 2008
12008
Co‐optation without representation: The relationship between the Bolivian state and the indigenous organization CONAMAQ
P Springerová, B Vališková
Latin American Policy 14 (1), 46-68, 2023
2023
La posición de los partidos etnorregionales de Moravia en el sistema político antes de la desintegración de Checoslovaquia
P Springerová
Studia Politicć, 37-73, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20