Iryna Zolotaryova /Ірина Золотарьова
Iryna Zolotaryova /Ірина Золотарьова
Professor of Information Systems, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Email verificata su hneu.net - Home page
Titolo
Citata da
Citata da
Anno
Business intelligence for small and middle-sized entreprises
O Grabova, J Darmont, JH Chauchat, I Zolotaryova
ACM SIGMOD Record 39 (2), 39-50, 2010
752010
Інформаційні системи в економіці: навчальний посібник
ВС Пономаренко, ІО Золотарьова, РК Бутова, ГО Плеханова, ...
ХНЕУ, 2011
21*2011
Автоматизація документообігу. Навчальний посібник
ІО Золотарьова, РК Бутова, ИА Золотарева
ХНЕУ, 2008
212008
Застосування мобільного навчання в системі освіти
ІО Золотарьова, АМ Труш
Системи обробки інформації, 147-150, 2015
152015
Оцінювання корпоративних інформаційних систем на основі нечіткого моделювання
ОВ Дорохов
Матеріали I міжнар. наук.-метод. конф.[«Математичні методи, моделі та …, 2009
102009
Serious games: Evaluation of the learning outcomes
I Zolotaryova, O Plokha
2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering …, 2016
82016
Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд
Національна академія педагогічних наук України Інститут вищої освіти НАПН …, 2015
8*2015
Розвиток інтернаціоналізації університету у співпраці з Європейським простором вищої освіти
JHC Ірина Золотарьова, Iryna Zolotaryova, Жан-Юг Шоша
Вища школа, 70-80, 2015
5*2015
Інтегрована оцінка стартап-проектів
ОД Звегінцова, ІО Золотарьова, ОВ Щербаков
Системи обробки інформації, 163-165, 2015
42015
Оптимальное планирование расхода электроэнергии на основе прогноза водопотребления города
ВМ Задачин, ИА Золотарьова
Вестник ХГНУ.–Новая Каховка, 21, 2005
42005
та ін. Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерної техніки./За ред. ОІ Пушкаря: Навчальний посібник
ВВ Браткевич, ІО Золотарьова
Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК, 2003
42003
Розвиток системи оцінювання якості вищої освіти у франкофонних країнах Європейського Союзу: досвід Франції та Бельгії
KM Золотарьова І., Zolotaryova I.,Колісник М.
Вища освіта України, 2015
32015
Досвід кафедри інформаційних систем ХНЕУ з підготовки фахівців з інформаційних технологій
ІО Золотарьова, ОВ Дорохов, ОВ Щербаков
Системи обробки інформації, 229-232, 2009
32009
Єдина інформаційна система управління освітою в Україні
ІО Золотарьова, КО Власенко
Системи обробки інформації, 152-154, 2012
22012
Використання можливостей Microsoft Onenote для організації дистанційної індивідуальної та групової роботи студентів
І Золотарьова, О Плоха
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформатизація …, 2015
12015
Аналіз факторів та методологій інноваційного розвитку підприємств
ІО Золотарьова, ВЮ Краснікова
Системи обробки інформації, 19-21, 2011
12011
Інтернет-телефонія як сучасний засіб комунікацій в бізнесі
ІО Золотарьова, АІ Костюков
Системи обробки інформації, 16-18, 2011
12011
Competence orientation in business informatics international master program
JH Chauchat, I Zolotaryova
Applied Computer Systems 43 (1), 99-103, 2011
12011
Discrete Simulation Modeling of Processes of Customers Service in Retail Drugstores
O Dorokhov, I Zolotaryova, L Dorokhova
Management 4 (1), 039-044, 2009
12009
Інформаційні технології оптимізації роботи приватного блокчейн за допомогою вибору алгоритму консенсусу
ІО Золотарьова, ГО Плеханова
ХУПС ім. І. Кожедуба, 2020
2020
Il sistema al momento non può eseguire l'operazione. Riprova più tardi.
Articoli 1–20