Maria Ågren
Maria Ågren
Professor i historia, Uppsala universitet
Email verificata su hist.uu.se
Titolo
Citata da
Citata da
Anno
The marital economy in Scandinavia and Britain 1400–1900
M Ågren
Routledge, 2017
802017
Domestic secrets: Women and property in Sweden, 1600-1857
M Ågren
Univ of North Carolina Press, 2009
662009
Making a living, making a difference: Gender and work in early modern European society
M Ågren
Oxford University Press, 2017
632017
Making verbs count: the research project ‘Gender and Work’and its methodology
R Fiebranz, E Lindberg, J Lindström, M Ågren
Scandinavian Economic History Review 59 (3), 273-293, 2011
592011
Jord och gald: Social skiktning och rattslig konflikt i sodra Dalarna ca 1650-1850.
MC Agren
501994
Synlighet, vikt, trovärdighet–och självkritik. Några synpunkter på källkritikens roll i dagens historieforskning
M Ågren
Historisk tidskrift 125 (2), 2-15, 2005
462005
Jord och gäld
M Ågren
Social skiktning och rättslig konflikt i södra Dalarna ca 1650, 1850, 1992
431992
Iron-making societies: early industrial development in Sweden and Russia, 1600-1900
M Ågren
Berghahn Books, 1998
351998
Att hävda sin rätt: synen på jordägandet i 1600-talets Sverige, speglad i institutet urminnes hävd
M Ågren
Institutet för rättshistorisk forskning, 1997
241997
Contracts for the old or gifts for the young? On the use of wills in early modern Sweden
M Ågren
Scandinavian Journal of History 25 (3), 197-218, 2000
192000
Att hävda sin rätt
M Ågren
Synen på jordägandet i 1600-talets Sverige, speglad i institutet urminnes …, 1997
181997
Research infrastructures in the digital humanities
C Moulin, J Nyhan, A Ciula, M Kelleher, E Mittler, M Tadić, M Ågren, ...
European Science Foundation, 2011
162011
Fadern, systern och brodern: makt-och rättsförskjutningar genom 1800-talets egendomsreformer
M Ågren
Historisk tidskrift, 26 p., 1999
161999
Introduction: Making a living, making a difference
M Ågren
Making a Living, Making a Difference: Gender and Work in Early Modern …, 2017
152017
Att lösa ekonomiska tvister--domstolarnas främsta sysselsättning på 1700-talet?
M Ågren
Historisk tidskrift, 1988
141988
Swedish iron before 1900
A Florén, M Isacson, G Rydén, M Ågren
Historiska institutionen, Uppsala universitet, 1993
12*1993
The state as master: Gender, state formation and commercialisation in urban Sweden, 1650–1780
M Ågren
The state as master, 2017
112017
Kvinnor och egendom under tidigmodern tid-forskningsläge och forskningsstrategier.
G Andersson, M Ågren
Scandia: Tidskrift för historisk forskning 62 (1), 2008
112008
Emissaries, allies, accomplices and enemies: married women's work in eighteenth-century urban Sweden
M Ågren
Urban History 41 (3), 394-414, 2014
102014
Vad var en hustru? Ett begreppshistoriskt bidrag till genushistorien:[What's in a word? The history of the Swedish female title hustru]
C Pihl, M Ågren
Historisk Tidskrift (S) 134 (2), 170-190, 2014
102014
Il sistema al momento non può eseguire l'operazione. Riprova più tardi.
Articoli 1–20