Michal Miovsky
Michal Miovsky
Professor of Clinical Psychology, Charles University in Prague
Verified email at adiktologie.cz - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu
M Miovský
Grada Publishing, 2006
32712006
Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu
M Miovský
Grada Publishing, 2006
32712006
Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu
M Miovský
Grada Publishing, 2006
32712006
Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu
M Miovský
Grada Publishing, 2006
32712006
Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu
M Miovský
Grada Publishing, 2006
32712006
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2003
V Mravčík, B Korčišová, P Lejčková, L Miovská, E Škrdlantová, O Petroš, ...
Praha: Úřad vlády České republiky, 2004
1762004
Primární prevence rizikového chování ve školství
M Miovský, L Skácelová, J Zapletalová, P Novák
Praha: Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze & Togga, 70-74, 2010
1302010
Czech mass methanol outbreak 2012: epidemiology, challenges and clinical features
S Zakharov, D Pelclova, P Urban, T Navratil, P Diblik, P Kuthan, ...
Clinical toxicology 52 (10), 1013-1024, 2014
952014
The picture of mental health/illness in the printed media in three central European countries
L Nawková, A Nawka, T Adámková, TV Rukavina, P Holcnerová, ...
Journal of health communication 17 (1), 22-40, 2012
902012
Konopí a konopné drogy: adiktologické kompendium
M Michal
Grada Publishing as, 2008
662008
Long-term visual damage after acute methanol poisonings: longitudinal cross-sectional study in 50 patients
S Zakharov, D Pelclova, P Diblik, P Urban, P Kuthan, O Nurieva, ...
Clinical toxicology 53 (9), 884-892, 2015
602015
Publishing addiction science: a guide for the perplexed
R Pates, P Candon, K Stenius, M Miovský, J O'Reilly, T Babor
Ubiquity Press, 2017
592017
Parenting styles and alcohol use among children and adolescents: A systematic review
L Čablová, K Pazderková, M Miovský
Drugs: Education, Prevention and Policy 21 (1), 1-13, 2014
582014
How to write publishable qualitative research
K Stenius, K Mäkelä, M Miovský, R Gabrhelík
Addiction Science: A Guide for the Perplexed 155, 2008
572008
“Unplugged”: A school-based randomized control trial to prevent and reduce adolescent substance use in the Czech Republic
R Gabrhelik, A Duncan, M Miovsky, CDM Furr-Holden, L Stastna, ...
Drug and alcohol dependence 124 (1-2), 79-87, 2012
522012
LSD a jiné halucinogeny
M Miovský
Albert, 1996
461996
Diplomové práce v oboru psychologie
M Miovský
Univerzita Palackého, 2004
342004
Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování
M Miovský, T Adámková, L Čablová, T Čech, P Doležalová, L Endrödiová, ...
Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga, 2012
332012
Why do the clients of Georgian needle exchange programmes inject buprenorphine?
D Otiashvili, T Zabransky, I Kirtadze, G Piralishvili, M Chavchanidze, ...
European addiction research 16 (1), 1-8, 2010
322010
Higher education system and the ‘open’knowledge transfer: a view from perception of senior managers at university knowledge transfer offices
H Sharifi, W Liu, HS Ismail
Studies in Higher Education 39 (10), 1860-1884, 2014
312014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20