Cajsa Ottesjö
Cajsa Ottesjö
Dept. of Philosophy, Linguistics and Theory of Science, Gothenburg University, Sweden
Email verificata su gu.se
Titolo
Citata da
Citata da
Anno
The spoken language corpus at the department of linguistics, Göteborg University
J Allwood, M Björnberg, L Grönqvist, E Ahlsén, C Ottesjö
FQS–Forum Qualitative Social Research 1, 2000
442000
Göteborg transcription standard
J Nivre, J Allwood, L Grönqvist, M Gunnarsson, E Ahlsén, H Vappula, ...
Version 6, 38, 1999
281999
The spoken language corpus at the Linguistics Department, Göteborg University
J Allwood, L Grönqvist, M Björnberg, E Ahlsen, C Ottesjö
Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research 1 (3), 2000
182000
Att fortsätta och att återgå. Studier i koherensskapande praktiker i vardagliga flerpersonssamtal
C Ottesjö
162006
Göteborg Transcription Standard v6. 4
J Nivre, J Allwood, L Grönqvist, M Gunnarsson, E Ahlsén, H Vappula, ...
Department of Linguistics, Göteborg University, 2004
162004
Participation and Enjoyment in Play with a Robot between Children with Cerebral Palsy who use AAC and their Peers
UM Ferm, BK Claesson, C Ottesjö, S Ericsson
Augmentative and Alternative Communication 31 (2), 108-123, 2015
152015
Så som diskursmarkör
C Ottesjö, J Lindström
Språk & Stil 15, 85-127, 2006
132006
Iallafall som diskursmarkör
C Ottesjö
Samtal och grammatik. Studier i svenskt samtalssprak, 201-229, 2005
102005
Gothenburg Transcription Standard 6.4
J Nivre, J Allwood, L Grönqvit, M Gunnarsson, E Ahlsén, H Vappula, ...
Gothenburg: Gothenburg University. Retrieved October 6, 2017, 2004
92004
Children’s agency in creating and maintaining language policy in practice in two “language profile” preschools in Sweden
S Boyd, L Huss, C Ottesjö
Multilingua 36 (4), 501-531, 2017
72017
Skärningspunkter mellan sociala och språkliga strukturer i studier av tal-i-interaktion
A Lindström
I: Folkmålsstudier 42, 2003
62003
Lekbot: A talking and playing robot for children with disabilities
P Ljunglöf, B Claesson, IM Müller, S Ericsson, C Ottesjö, A Berman, ...
Proceedings of the Second Workshop on Speech and Language Processing for …, 2011
52011
Att fortsätta och att återgå
C Ottesjö
Studier i koherensskapande praktiker i vardagliga flerpersonssamtal …, 2005
52005
Adult monolingual policy becomes children’s bilingual practice: Code-alternation among children and staff in an English-medium preschool in Sweden
S Boyd, C Ottesjö
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 19 (6), 631-648, 2016
42016
Insamling och bearbetning av talspråksmaterial
C Ottesjö
I: Sally Boyd och Stina Ericsson (red.). Sociolingvistik i praktiken. Lund …, 2015
42015
Önskelistor och sportlov–två kommunikativa projekt i ett informellt flerpersonssamtal. En stude av återgående praktiker och deras språkliga resurser i samtal. I: Engdahl, E …
C Ottesjö
M.(red.), Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal. Lund …, 2007
42007
Att tilldela och motivera ansvar: exempel från läkarsamtal med unga inom personcentrerad diabetesvård
S Ericsson, C Ottesjö
Södertörns högskola, 2012
32012
Men iallafall och jo iallafall–ett bidrag till beskrivningen av en partikel. Ms
C Ottesjö
22001
Att tilldela och motivera ansvar
S Ericsson, C Ottesjö
Med språket som arbetsredskap, 75, 2012
12012
Children play equally: Assistant teachers’ and researchers’ interaction with children with and without language and cognitive disabilities in play with a robot
S Ericsson, C Ottesjö
The 14th International Pragmatics Conference, Antwerp, Belgium, 26-31 July …, 2015
2015
Il sistema al momento non può eseguire l'operazione. Riprova più tardi.
Articoli 1–20