Παρακολούθηση
Michael Foumelis
Michael Foumelis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geo.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Measuring urban subsidence in the Rome metropolitan area (Italy) with Sentinel-1 SNAP-StaMPS persistent scatterer interferometry
JM Delgado Blasco, M Foumelis, C Stewart, A Hooper
Remote Sensing 11 (2), 129, 2019
1662019
The 2018–2019 seismo-volcanic crisis east of Mayotte, Comoros islands: seismicity and ground deformation markers of an exceptional submarine eruption
A Lemoine, P Briole, D Bertil, A Roullé, M Foumelis, I Thinon, ...
Geophysical Journal International 223 (1), 22-44, 2020
1122020
Landslide mapping and monitoring using persistent scatterer interferometry (PSI) technique in the French Alps
G Aslan, M Foumelis, D Raucoules, M De Michele, S Bernardie, Z Cakir
Remote Sensing 12 (8), 1305, 2020
1122020
ESA SNAP-StaMPS integrated processing for Sentinel-1 persistent scatterer interferometry
M Foumelis, JMD Blasco, YL Desnos, M Engdahl, D Fernández, L Veci, ...
IGARSS 2018-2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium …, 2018
972018
Deformation pattern of the 6 and 7 April 2009, MW=6.3 and MW=5.6 earthquakes in L'Aquila (Central Italy) revealed by ground and space based observations
ID Papanikolaou, M Foumelis, I Parcharidis, EL Lekkas, IG Fountoulis
Natural Hazards and Earth System Sciences 10 (1), 73-87, 2010
662010
Landslide susceptibility mapping by GIS-based qualitative weighting procedure in Corinth area
Μ Φουμέλης, ΕΛ Λέκκας, ΙΑ Παρχαρίδης
Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 36 (2), 904-912, 2004
632004
Space-based earth observations for disaster risk management
G Le Cozannet, M Kervyn, S Russo, C Ifejika Speranza, P Ferrier, ...
Surveys in geophysics 41, 1209-1235, 2020
622020
Monitoring Santorini volcano (Greece) breathing from space
M Foumelis, E Trasatti, E Papageorgiou, S Stramondo, I Parcharidis
Geophysical Journal International 193 (1), 161-170, 2013
482013
Rapid response to the M 4.9 earthquake of November 11, 2019 in Le Teil, Lower Rhône Valley, France
C Cornou, JP Ampuero, C Aubert, L Audin, S Baize, J Billant, F Brenguier, ...
Comptes Rendus. Géoscience 353 (S1), 1-23, 2021
462021
On the SAR backscatter of burned forests: A model-based study in C-band, over burned pine canopies
V Kalogirou, P Ferrazzoli, A Della Vecchia, M Foumelis
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 52 (10), 6205-6215, 2014
392014
Monitoring geohazards using on-demand and systematic services on ESA’s geohazards exploitation platform
M Foumelis, T Papadopoulou, P Bally, F Pacini, F Provost, J Patruno
IGARSS 2019-2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium …, 2019
382019
Sentinel-1 assessment of the interferometric wide-swath mode
P Prats-Iraola, M Nannini, R Scheiber, F De Zan, S Wollstadt, F Minati, ...
2015 IEEE international geoscience and remote sensing symposium (IGARSS …, 2015
342015
Detection and monitoring of active faults in urban environments: time series interferometry on the cities of Patras and Pyrgos (Peloponnese, Greece)
I Parcharidis, S Kokkalas, I Fountoulis, M Foumelis
Remote Sensing 1 (4), 676-696, 2009
342009
Surface motion and structural instability monitoring of Ming Dynasty City Walls by two-step Tomo-PSInSAR approach in Nanjing City, China
F Chen, Y Wu, Y Zhang, I Parcharidis, P Ma, R Xiao, J Xu, W Zhou, ...
Remote Sensing 9 (4), 371, 2017
332017
Persistent Scatterers InSAR to detect ground deformation over Rio-Antirio area (Western Greece) for the period 1992–2000
I Parcharidis, M Foumelis, P Kourkouli, U Wegmuller
Journal of Applied Geophysics 68 (3), 348-355, 2009
332009
Dinsar for road infrastructure monitoring: Case study highway network of Rome metropolitan (Italy)
F Orellana, JM Delgado Blasco, M Foumelis, PJV D’Aranno, MA Marsella, ...
Remote Sensing 12 (22), 3697, 2020
322020
Long-and short-term deformation monitoring of Santorini Volcano: Unrest evidence by DInSAR analysis
E Papageorgiou, M Foumelis, I Parcharidis
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2012
302012
Episodic ground deformation signals in Thessaly Plain (Greece) revealed by data mining of SAR interferometry time series
M Foumelis, E Papageorgiou, C Stamatopoulos
International Journal of Remote Sensing 37 (16), 3696-3711, 2016
292016
Time series synthetic aperture radar interferometry for ground deformation monitoring over a small scale tectonically active deltaic environment (Mornos, Central Greece)
I Parcharidis, P Kourkouli, E Karymbalis, M Foumelis, V Karathanassi
Journal of Coastal Research 29 (2), 325-338, 2013
282013
Multi-sensor SAR geodetic imaging and modelling of santorini volcano post-unrest response
E Papageorgiou, M Foumelis, E Trasatti, G Ventura, D Raucoules, ...
Remote Sensing 11 (3), 259, 2019
262019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20