Segui
Mateusz Żółtak
Mateusz Żółtak
Affiliazione sconosciuta
Email verificata su zozlak.org
Titolo
Citata da
Citata da
Anno
Data service platform for Sentinel-2 surface reflectance and value-added products: System use and examples
F Vuolo, M Żółtak, C Pipitone, L Zappa, H Wenng, M Immitzer, M Weiss, ...
Remote Sensing 8 (11), 938, 2016
1812016
Designing a European-Wide Crop Type Mapping Approach Based on Machine Learning Algorithms Using LUCAS Field Survey and Sentinel-2 Data
B Ghassemi, A Dujakovic, M Żółtak, M Immitzer, C Atzberger, F Vuolo
Remote Sensing 14 (3), 541, 2022
372022
Who gets a job after graduation? Factors affecting the early career employment chances of higher education graduates in Poland.
M Jasiński, M Bożykowski, A Chłoń-Domińczak, T Zając, M Żółtak
EDUKACJA Quarterly 143 (4), 2017
222017
Porównywalne wyniki egzaminacyjne
H Szaleniec, B Kondratek, F Kulon, A Pokropek, P Skórska, K Świst, ...
Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
122015
Raport o stanie edukacji 2014. Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej
R Dolata, M Sitek
Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
102015
Statystyka „Słownika wileńskiego”
MB Majewska, M Żółtak
Artykuły hasłowe, 76-85, 2011
52011
Efekt egzaminatora w ocenianiu prac maturalnych z języka polskiego i matematyki
H Szaleniec, B Kondratek, F Kulon, A Pokropek, P Skórska, K Świst, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 2015
32015
Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Raport o stanie edukacji 2014
R Dolata, A Hawrot, G Humenny, A Jasińska-Maciążek, B Kondratek, ...
32014
Analiza porównawcza wyników egzaminów zewnętrznych–sprawdzian w szóstek klasie szkoły podstawowej i egzamin gimnazjalny
H Szaleniec, M Grudniewska, B Kondratek, F Kulon, A Pokropek, ...
Raport z badania. Zespół Dydaktyk Szczegółowych, 2012
22012
Wskaźniki względne w badaniach losów absolwentów uczelni.
M Bożykowski, M Jasiński, T Zając, M Żółtak
EDUKACJA Quarterly 145 (2), 2018
12018
Zróżnicowanie łagodności egzaminatorów między okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi
F Kulon, M Żółtak
12014
Monitorowanie losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół zawodowych na podstawie danych z rejestrów publicznych, baz danych administracyjnych i baz danych egzaminacyjnych …
M Bożykowski, M Jasiński, M Styczeń, T Zając, A Izdebski, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2017
2017
Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych, psychologii i socjologii: teoria i zastosowania
D Jankowska, A Pokropek, M Grudniewska, P Grygiel, A Hawrot, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
2015
Statystyka Słownika wileńskiego. Informacja etymologiczna
MB Majewska, M Żółtak
Poradnik Językowy, 37, 2014
2014
STATYSTYKA SŁOWNIKA WILEŃSKIEGO. ARTYKUŁY HASŁOWE
MB Majewska, M Żółtak
rozdział 10 Wprowadzenie do symulacyjnej estymacji bayesowskiej
T Wołodźko, M Żółtak
Il sistema al momento non puņ eseguire l'operazione. Riprova pił tardi.
Articoli 1–16