Marta Sukiennik
Title
Cited by
Cited by
Year
Method of the assessment of the influence of longwall effective working time onto obtained mining output
R Snopkowski, A Napieraj, M Sukiennik
Archives of Mining Sciences 61, 2016
172016
Corporate culture in terms of management processes in the Polish mining companies
P Bąk, M Sukiennik, B Kowal
Journal of the Polish Mineral Engineering Society 17 (2), 135-144, 2016
152016
Rola kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie wydobywczym
P Bąk, M Sukiennik, M Kapusta
Przegląd Górniczy 72, 2016
112016
Selection of the longwall face crew with respect to stochastic character of the production process–part 1–procedural description
R Snopkowski, M Sukiennik
Archives of Mining Sciences 57, 2012
102012
Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny stanu finansowego przedsiębiorstw
M Sukiennik
Referaty II KKMM, Kraków, 2007
92007
Effectiveness of occupational health and safety rules in shaping organizational culture
M Kapusta, M Sukiennik, P Bąk
Inżynieria Mineralna 19, 2018
82018
Corporate Culture and the Human Factor in the Polish Mining Companies
M Sukiennik, P Bak, M Kapusta
Inzynieria Mineralna-Journal Of The Polish Mineral Engineering Society, 125-134, 2016
82016
The use of fuzzy systems in the designing of mining process in hard coal mines
E Brzychczy, M Kęsek, A Napieraj, M Sukiennik
Archives of Mining Sciences 59, 2014
82014
Analiza dyskryminacyjna oraz miękkie techniki obliczeniowe w ocenie stanu finansowego polskich kopalń
M Sukiennik
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2013
82013
Metoda wyznaczania obsady w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego z uwzględnieniem stochastycznego charakteru procesu produkcyjnego
M Sukiennik
Wydawnictwa AGH, 2012
82012
Kultura korporacyjna a czynnik ludzki w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych
M Sukiennik, P Bąk, M Kapusta
Inżynieria Mineralna 17, 2016
72016
Impact of corporate culture on business goals of energy sector companies
P Bąk, M Sukiennik
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 214 (1), 012066, 2019
62019
Longwall Face Crew Selection With Respect to Stochastic Character of the Production Process–Part 2–Calculation Example/Wyznaczanie obsady przodka ścianowego z uwzględnieniem …
R Snopkowski, M Sukiennik
Archives of Mining Sciences, 2013
62013
The formation of organizational culture in the aspect of lean management principles in the energy industry
M Sukiennik, P Bąk
E3S Web of Conferences 108, 01033, 2019
42019
Corporate culture versus CSR in Polish companies of the energy sector
M Sukiennik, P Bąk
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 214 (1), 012075, 2019
42019
Kultura korporacyjna w aspekcie procesów zarządczych w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych
P Bąk, M Sukiennik, B Kowal
Inżynieria Mineralna 17, 2016
42016
The contemporary employee in the creation of organisational culture in the Polish mining industry
M Sukiennik, P Bąk, M Kapusta
Inżynieria Mineralna 21, 2019
32019
The impact of the management system on developing occupational safety awareness among employees
M Sukiennik, P Bąk, M Kapusta
Inżynieria Mineralna 21, 2019
32019
Dashboard–a System of Measures Supporting the Enterprise in Achieving its Goals
B Kowal, P Bąk, M Sukiennik
Inżynieria Mineralna 20, 2018
32018
Applying lean management solutions in the context of the organisational culture of energy sector enterprises
M Sukiennik, P Bąk
Inżynieria Mineralna 20, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20