Segui
Izabela Steinka
Izabela Steinka
profesor technologii żywności i żywienia - specjalista mikrobiologia żywności
Email verificata su wpit.am.gdynia.pl
Titolo
Citata da
Citata da
Anno
Degradation of polyurethanes in sea water
M Rutkowska, K Krasowska, A Heimowska, I Steinka, H Janik
Polymer degradation and Stability 76 (2), 233-239, 2002
1242002
The influence of biological factors on properties of some traditional and new polymers used for fermented food packaging
I Steinka, M Morawska, M Rutkowska, A Kukułowicz
Journal of food engineering 77 (4), 771-775, 2006
272006
Wpływ modyfikacji poli (ε-kaprolaktonu) na jego biodegradację w warunkach naturalnych
M Rutkowska, K Krasowska, A Heimowska, I Steinka
Polimery 47 (4), 262-268, 2002
212002
Wybrane aspekty stosowania probiotyków
I SteInka
Ann. Acad. Med. Gedan 41, 97-108, 2011
192011
Biodeterioration of Mater-Bi Y class in compost with sewage sludge
M Rutkowska, K Krasowska, I Steinka, H Janik
Polish Journal of Environmental Studies 13 (1), 85-90, 2004
182004
Technology and chemical features of frozen vegetables
I Steinka, C Barone, S Parisi, M Micali
The chemistry of frozen vegetables, 23-29, 2017
162017
Food packaging hygiene
C Barone, L Bolzoni, G Caruso, A Montanari, S Parisi, I Steinka
Springer International Publishing, 2015
162015
Próba oceny jakości mikrobiologicznej wybranych suszy roślinnych stosowanych jako używki i preparaty o znaczeniu leczniczym
I Steinka, Ł Misiewicz, A Kukułowicz, M Ćwikliński, P Dmowski, ...
Zesz. Nauk. Akademii Morskiej w Gdyni 68, 13-20, 2011
92011
The influence of cottage cheese manufacturing technology and packing method on the behaviour of micro-flora
I Steinka, S Parisi
Joint Proc, Deutscher Speditions-und Logistikverband eV, Bonn, and Institut …, 2006
92006
WpĹ ‚yw interakcji opakowanie-produkt na jakoĹ› ć mikrobiologicznÄ… hermetycznie pakowanych serĂłw twarogowych
I Steinka
82003
Innowacje technologiczne a bezpieczeństwo żywności
I Steinka
Annales Academiae Medicae Gedanensis 39, 123-132, 2009
72009
Effect of poly (epsilon-caprolactone) modification on its biodegradation in natural environments
M Rutkowska, K Krasowska, A Heimowska, I Steinka
Polimery 47 (4), 262-268, 2002
72002
Ocena zagrozen mikrobiologicznych zwiazanych z systemem i hermetyka pakowania twarogow
I Steinka, J Kurlenda
Medycyna Weterynaryjna 57 (10), 757-761, 2001
72001
Jakość mikrobiologiczna kwasowych serów twarogowych a metody pakowania
I Steinka, P Przybyłowski
Przemysł Spożywczy 52 (11), 47-49, 1998
71998
Stankiewicz J.: Ocena wpływu mrożenia aloesu na mikroflorę pozyskiwanej pulpy
I Steinka
Post. Mikrobiol. Suplement 1, 43, 2004
62004
Próba optymalizacji jakości twarogów za pomocą aerozolu aloesowego
I Steinka, A Kukułowicz
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 4, 341-346, 2003
62003
Attempt to use Aloe vera solution to reduce the growth of Staphylococcus in lactis acid cheese.
I Steinka, J Stankiewicz
Mededelingen-Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische …, 2000
62000
Nowe trendy w technologii produkcji serów twarogowych
I Steinka, P Przybylowski
Przegląd Mleczarski, 167-168, 1997
61997
Związek pomiędzy mikroflorą jelitową a otyłością
J Dziewiatowska, A Janczy, I Steinka, M Pieszko, S Małgorzewicz
Forum Zaburzeń Metabolicznych 5 (1), 20-25, 2014
52014
Opakowania aktywne i inteligentne w świadomości konsumentów
A Pałkowska, I Steinka
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni 80 (11), 35-42, 2013
52013
Il sistema al momento non puņ eseguire l'operazione. Riprova pił tardi.
Articoli 1–20