Yakup ERDEM
Yakup ERDEM
Email verificata su sinop.edu.tr - Home page
Titolo
Citata da
Citata da
Anno
A study on the fishes of the Central Black Sea coast of Turkey
L Bat, Y Erdem, S Ustaoglu, Ö Yardim, HH Satilmis
Journal of Black Sea/Mediterranean Environment 11 (3), 281-296, 2005
372005
Orta Karadeniz’de avlanan barbunya (Mullus barbatus ponticus, ESSIPOV, 1927) balıklarının bazı populasyon parametreleri / Estimation of some population parameters of red mullet …
H Aksu, Y Erdem, S Özdemir, E Erdem
Journal of FisheriesSciences. com 5 (4), 345-353, 2011
16*2011
Hamsi (Engraulis encrasicolus, L.) avcılığında kullanılan ortasu trol ağlarının seçiciliğinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
Y Erdem, İ Erkoyuncu
Akdeniz Balıkçılık Kongresi, Bildiriler Kitabı, 683-691, 1997
151997
The determination of size selection of whiting (Merlangius merlangus euxinus) by square mesh panel and diamond mesh codends of demersal trawl in the southern part of Black Sea
S Özdemir, Y Erdem, E Erdem
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12 (5), 407-410, 2012
142012
HAMSİ (Engraulis encrasicolus L.) AVCILIĞINDA KULLANILAN ORTASU TROLÜNÜN GECE-GÜNDÜZ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI/COMPARISON OF NIGHT-DAYTIME CATCH …
Y Erdem, S Özdemir, HH SATILMIŞ
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 (1-2), 2007
142007
Farklı yapı ve materyale sahip uzatma ağlarının av verimi ve av kompozisyonu
S Özdemir, Y Erdem, Ç Sümer
Fırat Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2005
14*2005
Karadeniz şartlarında yerli dip trolü ile italyan dip trolünün av verimi ve seçicilik gücü yönünden karşılaştırılması
Y Erdem
Su Ürünleri Sempozyumu Sinop, 316-236, 2000
132000
Karadeniz Kıyılarında Çift Tekneyle Çekilen Ortasu Trolü ile Bazı Pelajik Balıkların Avcılığı
Y Erdem, S Özdemir
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008
122008
Vatoz (Raja clavata) Balığının Mide İçeriği Üzerine Bir Araştırma
Y Erdem, S Özdemir, Ç Sümer
XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 351-359, 2001
12*2001
Balık Sistematiği (Fish Systematic). Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, Nobel Yayın No: 1330
L Bat, Y Erdem, S Ustaoğlu-Tırıl, Ö Yardım
1. Baskı, XVIII+ 270 p.(In Turkish), 2008
11*2008
DİP TROLÜ İLE İKİ FARKLI DERİNLİKTE AVLANAN MEZGİT (Gadus merlangus euxinus N. 1840) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN DEĞİŞİMİ
Y ERDEM, S ÖZDEMİR, E ERDEM, ZB ÖZDEMİR
Türk Sucul Yaşam Dergisi 3 (3-4), 395-400, 2007
11*2007
Ortasu Trolü ile İki Farklı Av Sahasında Avlanan Hamsi (Engraulis encrasicolus L.)’nin Sürü Yapısı ve Av Veriminin İncelenmesi
S Özdemir, Y Erdem, HH Satılmış, Z Özdemir Birinci, E Erdem
Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (1), 33-40, 2007
11*2007
Kalkan (Psetta maxima, Linneaus, 1758) ve mezgit (Merlangius merlangus euxinus, Nordman 1840) balıklarının yaş ve boy kompozisyonundan hesaplanan bazı populasyon …
S Özdemir, Y Erdem, Ç Sümer
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006
112006
Length-weight relationships for 11 fish species from the Central Black Sea, Turkey
YE Osman Samsun, Okan Akyol, Tevfik Ceyhan
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Science 34 (4), 455-458, 2017
10*2017
Length-weight relationships for 11 fish species from the Central Black Sea
O Samsun, O Akyol, T Ceylan, Y Erdem
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 34 (4), 455-458, 2017
10*2017
Determination of Selectivity Monoflament and Multiflament Gillnets with Different Mesh Size for bluefish (Pomatomus saltatrix L., 1766).
Ç Sümer, S Özdemir, Y Erdem
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 27 (3), 2010
10*2010
Ortasu Trolü ile Gündüz İki Farklı Periyotta Avlanan Hamsi (Engraulis encrasicolus L.)’nin Av Verimi ve Boy Kompozisyonu
Y Erdem, S Özdemir, HH Satılmış, Z Birinci Özdemir
Anadolu University Journal of Sciences & Technology 9 (1), 17-23, 2008
102008
Mono ve multifilament solungaç ağlarının farklı hava şartlarındaki av verimlerinin karşılaştırılması
S Özdemir, Y Erdem
Fırat Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2006
102006
Karadeniz’de Ortasu Trolü ile Gece Süresince Avlanan Hamsi (Engraulis encrasicolus, L. 1758)’nin Av Verimi ve Boy Kompozisyonunun Belirlenmesi
S Özdemir, Y Erdem, HH Satılmış, ZB Özdemir
E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23 (3-4), 417-421, 2006
102006
Feeding regime of whiting (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) in Turkish middle Black Sea coast
S Samsu, Y Erdem, F Kalayci
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 11 (4), 515-522, 2011
92011
Il sistema al momento non può eseguire l'operazione. Riprova più tardi.
Articoli 1–20