Segui
Janos Kiss
Janos Kiss
Email verificata su uni-corvinus.hu
Titolo
Citata da
Citata da
Anno
Vállalati versenyképesség válsághelyzetben-Gyorsjelentés a 2009. évi kérdőíves felmérés eredményeiről
A Chikán, E Czakó, Z Zoltayné Paprika, Z Antal, K Balaton, K Demeter, ...
Vállalatgazdaságtan Intézet, 2011
322011
A technológiai innováció szerepe a magyar vállalatok versenyképességében
J Kiss
Budapesti Corvinus Egyetem, 2004
202004
A magyar innovációs rendszer helyzete vállalati nézőpontból
J Kiss
Vállalatgazdaságtan Intézet, 2009
32009
Beszállítók és a beszerzés a vállalati innovációban= Role of purchasing in innovation management
G Vörösmarty, J Kiss
Vállalatgazdaságtan Intézet, 2012
2012
Felsőoktatási intézmények közbeszerzési sajátosságai-----It's title in English: Public Procurement Characteristics of Higher Education Institutions
J Kiss, T Tátrai
Vállalatgazdaságtan Intézet, 2012
2012
Fenntartható közbeszerzés–¬ kérdőíves felmérés eredményei a magyar közbeszerzésről¬-----It's title in English: Sustainable Public Procurement
J Kiss, T Tátrai
Vállalatgazdaságtan Intézet, 2012
2012
Beszerzés az innováció támogatásában= Involving purchasing in innovation management
J Kiss, G Vörösmarty
Vállalatgazdaságtan Intézet, 2012
2012
Vállalati versenyképesség és innováció-----It's title in English: Firm competitiveness and innovation
J Kiss
Vállalatgazdaságtan Intézet, 2012
2012
A magyarországi vállalatok K+ F és innovációs teljesítménye= Innovation performance of the Hungarian firms
J Kiss
Vállalatgazdaságtan Intézet, 2009
2009
The impact of marketing oriented product development on new product performance= A marketing orientált termékfejlesztés hatása az új termék teljesítményre
J Kiss
Vállalatgazdaságtan Intézet, 2009
2009
Innováció a nemzetközi vállalatoknál-----Its title in English: Multinational Innovation
J Kiss
Vállalatgazdaságtan Intézet, 2008
2008
A MAGYAR VÁLLALATOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE 1992-2003 KÖZÖTT------Its title in English: THE HUNGARIAN FIRMS’INNOVATION ACTIVITY: A LONGITUDINAL ANALYSIS (1992-2003)
J Kiss
Vállalatgazdaságtan Intézet, 2006
2006
A K+ F SZEREPE A HAZAI VÁLLALATOK STRATÉGIÁJÁBAN----------Its title in English: THE ROLE OF R&D IN THE HUNGARIAN FIRMS'STRATEGIES
J Kiss
Vállalatgazdaságtan Intézet, 2005
2005
Az innováció és a technológiai fejlődés elmélete az evolucionista közgazdaságtanban-----Its title in English: The Theory of technological change and innovation in evolutionary …
J Kiss
Vállalatgazdaságtan Intézet, 2005
2005
A MAGYAR VÁLLALATOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE---Its title in English: THE HUNGARIAN FIRMS’INNOVATION ACTIVITY
J Kiss
Vállalatgazdaságtan Intézet, 2005
2005
Il sistema al momento non puň eseguire l'operazione. Riprova piů tardi.
Articoli 1–15