Segui
Tirronen Jarkko
Tirronen Jarkko
Freelance researcher, Reset Solutions
Email verificata su live.fi - Home page
Titolo
Citata da
Citata da
Anno
Structural development of Finnish universities: Achieving competitiveness and academic excellence
J Tirronen, T Nokkala
Higher Education Quarterly 63 (3), 219-236, 2009
642009
Modernin yliopistokoulutuksen léihtokohdat ja sivistyskéisitys
J Tirronen
342005
New elitism in universal higher education: The building process, policy and the idea of Aalto University
J Kivistö, J Tirronen
Higher education research in Finland, 69, 2012
242012
Politiikkaprosessin sisällä. Polkuriippuvuus, agendan asettaminen ja innovaatioiden leviäminen.
J Tirronen
Politiikan polut ja hyvinvointivaltion muutos, 26-45., 2011
17*2011
A complex and messy merger: The road to University of Eastern Finland
J Tirronen, HM Aula, T Aarrevaara
Mergers in Higher Education: The Experience from Northern Europe, 179-193, 2016
142016
Itä-Suomen yliopistohankkeen prosessiarviointi: Osat II ja III
J Tirronen
Itä-Suomen yliopisto, 2011
132011
Suomalaisten yliopistojen strateginen johtaminen
J Tirronen
Hallinnon tutkimus 33 (1), 70-77, 2014
112014
Uusi hyödyn aikakausi ja yliopiston kolmas tie
J Tirronen, J Kivistö
Teoksessa T. Aarrevaara & T. Saarinen (toim.) Kilvoittelusta kilpailuun, 57-82, 2009
112009
Suuret haasteet ja yliopiston strategiset valinnat
J Tirronen
Tieteessä tapahtuu 32 (4), 2014
102014
Kolme näkökulmaa yliopistoon: tutkimusta, opetusta vai palvelua?
J Tirronen
Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 37 (2006): 2, 2006
102006
A Study on Structures to Support Continuous Learning–International Benchlearning
O Oosi, M Koramo, N Korhonen, AM Järvelin, T Luukkonen, J Tirronen, ...
Prime Minister's Office, 2019
92019
Yliopistoa etsimässä–johdatus yliopiston ajatukseen
J Tirronen
Publications of the University of Eastern Finland. General Series 2, 2010
92010
Konsortio, federaatio ja yhdistyminen: kansainvälinen taustaselvitys korkeakoulujen yhteistyömuodoista
T Nokkala, J Tirronen, S Hölttä
1458-8102, 2007
92007
Korkeakoulujen välisen yhteistyön muodot: konsortio, federaatio ja yhdistyminen
J Tirronen
Kuopion yliopisto, 2006
92006
Korkeakoulutuksen idea, arvot ja autonomia
J Tirronen, V Kohtamäki
Korkeakouluhallinto: johtaminen, talous ja politiikka, 71-93, 2014
82014
The benefits of a quality management system in a university merger–a case study of the merger of two Finnish universities
J Saarti, S Suntioinen, K Karjalainen, J Tirronen
European Journal of Higher Education 2 (2-3), 132-145, 2012
82012
Suomalaisen korkeakoulujärjestelmän ja duaalimallin uudistamisesta: erilaistuva ja yhtenäistyvä korkeakoulutus muutosvoimana
J Tirronen
Aikuiskasvatus 26 (2006): 2, 2006
82006
Länsimaisen yliopistolaitoksen historiallinen kehitys
J Tirronen
Teoksessa Pekkola, Elias, 39-70, 2014
62014
Poisvalinnat ja yliopiston strateginen johtaminen
J Tirronen
Tieteessä tapahtuu 33 (4), 2015
52015
Oikeustieteellisten tutkintojen kehittäminen ja työmarkkinoiden tarpeet
J Tirronen
Oikeustieteiden laitos, Itäsuomen yliopisto, 2013
52013
Il sistema al momento non può eseguire l'operazione. Riprova più tardi.
Articoli 1–20