Aneta Napieraj
Title
Cited by
Cited by
Year
Method of the production cycle duration time modeling within hard coal longwall faces
R Snopkowski, A Napieraj
Archives of Mining Sciences 57, 2012
202012
Method of the assessment of the influence of longwall effective working time onto obtained mining output
R Snopkowski, A Napieraj, M Sukiennik
Archives of Mining Sciences 61, 2016
172016
Metoda probabilistycznego modelowania czasu trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego
A Napieraj
Wydawnictwa AGH, 2012
92012
The use of fuzzy systems in the designing of mining process in hard coal mines
E Brzychczy, M Kęsek, A Napieraj, M Sukiennik
Archives of Mining Sciences 59, 2014
82014
Podstawy systemu doradczego wspomagającego planowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego
E Brzychczy, R Magda, T Franik, M Kęsek, A Napieraj, T Woźny
Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013
82013
An expert system for supporting mine production planning in multi-plant mining enterprises
E Brzychczy, R Magda, T Franik, M Kęsek, T Woźny, A Napieraj
22nd World Mining Congress, Red. S. Eskikaya, Istambul, 2011
62011
An expert system for underground coal mine planning
E Brzychczy, A Napieraj, M Kęsek, R Magda
Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management, 2017
32017
Wybrane aspekty ryzyka w procesie produkcyjnym realizowanym w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego
R Snopkowski, A Napieraj, M Sukiennik
Przegląd Górniczy 71, 2015
32015
Zarządzanie wiedzą w aspekcie tworzenia zintegrowanych syste¬ mów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym
A Napieraj, M Sukiennik
W: R. Knosal (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole …, 2012
32012
Proces produkcyjny realizowany w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego w Polsce w ujęciu logistycznym.„
M Sukiennik, A Napieraj
Logistyka 4, 2015
22015
Modelowanie i optymalizacja wydobycia w kopalniach węgla kamiennego z wykorzystaniem struktur gridowych
E Brzychczy, A Napieraj, M Sukiennik
Przegląd Górniczy 71, 2015
22015
Czynniki wpływające na dobór wyposażenia do robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego
E Brzychczy, A Napieraj
Wiadomości Górnicze 65, 2014
22014
Wsparcie identyfikacji procesów wymagających poprawy w przedsiębiorstwie
A Napieraj, E Brzychczy, M Sukiennik
Przegląd Organizacji, 29-35, 2018
12018
Modelling of processes with use of process mining techniques
E Brzychczy, A Napieraj, M Sukiennik
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2018
12018
Analiza pracy zespołów w organizacji z wykorzystaniem technik eksploracji procesów
M Sukiennik, E Brzychczy, A Napieraj
Przegląd Organizacji, 46-52, 2017
12017
Examples of using the intensity indicator of winning stream for various longwall shearer-based mining technologies
R Snopkowski, A Napieraj, M Sukiennik
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2017
12017
Koncepcja badań niezawodności przenośników taśmowych z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakością
R Snopkowski, A Napieraj, M Sukiennik
Przegląd Górniczy 72, 2016
12016
Symulacyjny opis czasów trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego.„
A Napieraj
Przegląd Górniczy, 2009
12009
Koncepcja oceny efektywności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego
A Napieraj
Przegląd Górniczy 65 (9), 119-123, 2009
12009
Conformance Checking of a Longwall Shearer Operation Based on Low-Level Events
M Szpyrka, E Brzychczy, A Napieraj, J Korski, GJ Nalepa
Energies 13 (24), 6630, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20