Eiri Elvestad
Eiri Elvestad
Professor in Sociology
Email verificata su media.uio.no - Home page
Titolo
Citata da
Citata da
Anno
Newspaper readers in Europe: A multilevel study of individual and national differences
E Elvestad, A Blekesaune
European Journal of Communication 23 (4), 425-447, 2008
1692008
Tuning out the world of news and current affairs—An empirical study of Europe’s disconnected citizens
A Blekesaune, E Elvestad, T Aalberg
European Sociological Review 28 (1), 110-126, 2012
1492012
Media choice and informed democracy: Toward increasing news consumption gaps in Europe?
T Aalberg, A Blekesaune, E Elvestad
The International Journal of Press/Politics 18 (3), 281-303, 2013
1272013
Mediesosiologi
T Aalberg, E Elvestad
Samlaget, 2005
512005
Misunderstanding news audiences: Seven myths of the social media era
E Elvestad, A Phillips
Routledge, 2018
282018
Introverted Locals or World Citizens?
E Elvestad
Nordicom Review 30 (2), 105-123, 2009
282009
Can trust in traditional news media explain cross-national differences in news exposure of young people online? A comparative study of Israel, Norway and the United Kingdom
E Elvestad, A Phillips, M Feuerstein
Digital journalism 6 (2), 216-235, 2018
232018
Trenger vi aviser når vi har Facebook?: barn og unges forhold til avis under omstilling
E Elvestad, A Fogt
IJ-forl., 2010
192010
The polarized news audience? A longitudinal study of news-seekers and news-avoiders in Europe
E Elvestad, A Blekesaune, T Aalberg
A Longitudinal Study of News-Seekers and News-Avoiders in Europe (July 22, 2014), 2014
132014
Lokal, kosmopolitt eller frakoblet?
E Elvestad
Tidsskrift for samfunnsforskning 47 (04), 545-573, 2006
122006
Demokrati og offentlihghet
T Aalberg, E Elvestad, E Skogerbø
I Makt, medier og politikk. Norsk politisk kommunikasjon, redigert av Ihlen …, 2015
92015
Barn av informasjonsrike medieomgivelser: En studie av norske elever og studenter sitt forhold til nyheter i tradisjonelle og sosiale medier
E Elvestad
72015
Media Choice Proliferation and Shifting Orientations Towards News in the United States and Norway, 1995-2012
E Elvestad, L Shaker
Nordicom Review 38 (2), 33-49, 2017
62017
Ressurs eller flukt? Unge norsk-vietnameseres bruk av «hjemlandsmedier»
E Elvestad
Norsk medietidsskrift 14 (01), 4-26, 2007
62007
Leserbrevskribenter: en studie av dem som skriver leserbrev i lokalaviser
E Elvestad
Trondheim: Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges …, 2001
62001
Lokalmedier, lokaldemokrati og kjønnslikestilling i en ny tid: en kunnskapsstatus om lokale mediers rolle for lokaldemokrati i et kjønnsperspektiv
E Elvestad
52009
Facebook and local newspapers’ effect on local politicians’ popularity
E Elvestad, MR Johannessen
Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook 15 (1), 33-50, 2017
42017
Stedløse mediebrukere?: Empiriske studier av stedstilknytnings betydning for mediebruk og sosial integrering
E Elvestad
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for …, 2008
42008
News, Children, and Young People
E Elvestad
Oxford Research Encyclopedia of Communication, 2019
2019
Vestfoldbibliotekene-en merkevare i prosess: Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold
S Tvedten, BAA Solem, E Elvestad, A Thorkildsen
2015
Il sistema al momento non può eseguire l'operazione. Riprova più tardi.
Articoli 1–20