Peter Wiberg-Larsen
Peter Wiberg-Larsen
Senior advisor, freshwater biologist, Aarhus University
Email verificata su dmu.dk
Titolo
Citata da
Citata da
Anno
Impacts of pesticides and natural stressors on leaf litter decomposition in agricultural streams
JJ Rasmussen, P Wiberg-Larsen, A Baattrup-Pedersen, RJ Monberg, ...
Science of the Total Environment 416, 148-155, 2012
1152012
Dispersal of adult Trichoptera at a Danish forest brook
A Sode, P WIBERG‐LARSEN
Freshwater Biology 30 (3), 439-446, 1993
1031993
Species richness and assemblage structure of Trichoptera in Danish streams
P Wiberg‐Larsen, KP Brodersen, S Birkholm, PN Grøn, J Skriver
Freshwater Biology 43 (4), 633-647, 2000
1012000
The legacy of pesticide pollution: an overlooked factor in current risk assessments of freshwater systems
JJ Rasmussen, P Wiberg-Larsen, A Baattrup-Pedersen, N Cedergreen, ...
Water Research 84, 25-32, 2015
912015
Buffer strip width and agricultural pesticide contamination in Danish lowland streams: Implications for stream and riparian management
JJ Rasmussen, A Baattrup-Pedersen, P Wiberg-Larsen, US McKnight, ...
Ecological Engineering 37 (12), 1990-1997, 2011
752011
Multivariate analyses of macrofaunal communities in Danish springs and springbrooks
C Lindegaard, KP Brodersen, P Wiberg-Larsen, J Skriver
Studies in Crenobiology, 201-219, 1998
701998
Stream habitat structure influences macroinvertebrate response to pesticides
JJ Rasmussen, P Wiberg-Larsen, A Baattrup-Pedersen, N Friberg, ...
Environmental Pollution 164, 142-149, 2012
682012
The effect of partial and total drought on the macroinvertebrate communities of three small Danish streams
TM Iversen, P Wiberg-Larsen, SB Hansen, FS Hansen
Hydrobiologia 60 (3), 235-242, 1978
591978
Effects of a triazole fungicide and a pyrethroid insecticide on the decomposition of leaves in the presence or absence of macroinvertebrate shredders
JJ Rasmussen, RJ Monberg, A Baattrup-Pedersen, N Cedergreen, ...
Aquatic toxicology 118, 54-61, 2012
512012
Pyrethroid effects on freshwater invertebrates: A meta-analysis of pulse exposures
JJ Rasmussen, P Wiberg-Larsen, EA Kristensen, N Cedergreen, ...
Environmental Pollution 182, 479-485, 2013
452013
Revised check-list of NW European Trichoptera
T Andersen, P Wiberg-Larsen
Ent. scand 18, 165-184, 1987
431987
10 years after the largest river restoration project in Northern Europe: Hydromorphological changes on multiple scales in River Skjern
EA Kristensen, B Kronvang, P Wiberg-Larsen, H Thodsen, C Nielsen, ...
Ecological engineering 66, 141-149, 2014
41*2014
Environmental and spatial controls of taxonomic versus trait composition of stream biota
E Göthe, A Baattrup‐Pedersen, P Wiberg‐Larsen, D Graeber, ...
Freshwater biology 62 (2), 397-413, 2017
402017
Trait characteristics determine pyrethroid sensitivity in nonstandard test species of freshwater macroinvertebrates: a reality check
P Wiberg-Larsen, D Graeber, EA Kristensen, A Baattrup-Pedersen, ...
Environmental Science & Technology 50 (10), 4971-4978, 2016
292016
Vurdering af effekten af vandindvinding på vandløbs økologiske tilstand. Notat fra DCE
D Gräber, P Wiberg-Larsen, J Bøgestrand, A Baattrup-Pedersen
Nationalt Center for Miljø og Energi. Tilgængelig: http://naturstyrelsen …, 2016
272016
Pesticide impacts on predator–prey interactions across two levels of organisation
JJ Rasmussen, U Nørum, MR Jerris, P Wiberg-Larsen, EA Kristensen, ...
Aquatic toxicology 140, 340-345, 2013
242013
Danmarks Biodiversitet 2010: status, udvikling og trusler
P Wiberg-Larsen, TE Holm, AB Josefson, B Strandberg, B Nygaard, ...
Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2011
242011
Bestemmelsesnogle til larver af de danske arter af familien Hydropsychidae (Trichoptera) med noter om arternes udbredelse og okologi
P Wiberg-Larsen
Entomologiske meddelelser, 1980
211980
Biodiversitetskort for danmark: Udviklet i samarbejde mellem center for makroøkologi, evolution og klima på københavns universitet og institut for bioscience ved aarhus universitet
R Ejrnæs, AH Petersen, J Bladt, HH Bruun, JE Moeslund, ...
Aarhus Universitet, DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, 2014
20*2014
Multiple stress response of lowland stream benthic macroinvertebrates depends on habitat type
D Graeber, TM Jensen, JJ Rasmussen, T Riis, P Wiberg-Larsen, ...
Science of the Total Environment 599, 1517-1523, 2017
192017
Il sistema al momento non può eseguire l'operazione. Riprova più tardi.
Articoli 1–20