Segui
Kadir Ardıç
Kadir Ardıç
Sakarya Business School, Sakarya University, Kyrgyz Turk Manas University
Email verificata su sakarya.edu.tr
Titolo
Citata da
Citata da
Anno
Tükenmişlik sendromu akademisyenler üzerinde bir uygulama (GOÜ Örneği)
K Ardiç, S Polatci
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2), 69-96, 2008
6622008
Tükenmişlik sendromu ve madalyonun öbür yüzü: İşle bütünleşme
K Ardıç, S Polatcı
5782009
Kamu ve vakıf üniversitelerindeki akademik personelin iş tatmin düzeyinin karşılaştırılması. 9
K Ardıç, T Baş
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 24, 26, 2001
181*2001
Reliability and validity of the Turkish versions of dark triad dirty dozen (DTDD-T), short dark triad (SD3-T), and single item narcissism scale (SINS-T)
E Özsoy, JF Rauthmann, PK Jonason, K Ardıç
Personality and Individual Differences 117, 11-14, 2017
1802017
Yüksek öğretimde iş tatmini ve tatminsizliği
T Baş, K Ardıç
1432002
A comparison of job satisfaction between public and private university academicians in Turkey
T Baş
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2002
1342002
Karanlik üçlü’nün (narsisizm, makyavelizm ve psikopati) iş tatminine etkisinin incelenmesi
E Özsoy, K Ardiç
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 24 (2), 391-406, 2017
1212017
Sosyal yapısal özelliklerin örgüte bağlılık üzerine etkileri
G Çöl, K Ardıç
1142008
Eğitimde toplam kalite yönetimi
G Yıldız, K Ardıç
Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 73-82, 1999
114*1999
Güç mesafesi örgütsel güveni etkiler mi?
U Osman, K ARDIÇ
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 …, 2013
812013
Belediyelerde Hizmet Kalitesinin (Vatandaş Tatmininin) Ölçülmesi (Tokat Belediyesi'nde Bir Uygulama)
K Ardıç, F Yüksel, O Çevik
812004
The relationships between OHS prevention costs, safety performance, employee satisfaction and accident costs
M Bayram, MC Ünğan, K Ardıç
International journal of occupational safety and ergonomics 23 (2), 285-296, 2017
802017
İŞGÖREN REFAHI VE ÖRGÜTSEL ETKİNLİK KAVRAMLARINA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ: ÖRGÜT SAĞLIĞI
K Ardiç, S POLATCI
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 137-154, 2010
742010
Reklamlarda vurgulanan ürün ve hizmet kalite boyutlarının belirlenmesi ve bir uygulama
K Ardıç, A Güler
Pazarlama Dünyası 14 (04), 18-23, 2000
742000
Şehirlerarasi Yolcu Taşimaciliğinda Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Tokat Örneği
K Ardiç, H SADAKLIOĞLU
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (3), 167-190, 2009
702009
Akademik kurumlarda örgüt sağlığı ve örgüt sağlığını etkileyen değişkenlerin analizi
Ş ASLAN, S POLATCI, K ARDIÇ, K Adem
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 15 (2), 145-161, 2008
672008
Bağlılık boyutlarının tükenmişlik boyutları üzerindeki etkisinin incelenmesi
K Seama, G POLATÇI, T ARDIÇ
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 21 (2), 281-292, 2014
572014
The impact f age n the jb satisfactin f Turkish academicians
T Baş, K ARDIÇ
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (3), 89-102, 2002
52*2002
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN HASTA İKEN İŞE GELME (PRESENTEİZM) DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: İMALAT SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA
S Ulu, M Özdevecioğlu, K Ardıç
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 167-181, 2016
502016
Comparing person organization fit and person job fit
K Ardıç, O Uslu, Ö Oymak, E Özsoy, T Özsoy
Journal of economics and management, 5-13, 2016
372016
Il sistema al momento non può eseguire l'operazione. Riprova più tardi.
Articoli 1–20