Segui
Emrah Özsoy
Emrah Özsoy
Sakarya University, Nottingham Trent University
Email verificata su sakarya.edu.tr - Home page
Titolo
Citata da
Citata da
Anno
KİŞİLİK KAVRAMININ ÖRGÜTLER AÇISINDAN ÖNEMİ: BİR LİTERATÜR TARAMASI
E Özsoy, G YILDIZ
İşletme Bilimi Dergisi 1 (2), 1-12, 2014
1832014
Reliability and validity of the Turkish versions of dark triad dirty dozen (DTDD-T), short dark triad (SD3-T), and single item narcissism scale (SINS-T)
E Özsoy, JF Rauthmann, PK Jonason, K Ardıç
Personality and Individual Differences 117, 11-14, 2017
1802017
Karanlık Üçlü'nün (narsisizm, Makyavelizm ve psikopati) iş tatminine etkisinin İncelenmesi
E Özsoy, K Ardiç
Yonetim ve Ekonomi 24 (2), 391, 2017
1102017
An empirical test of Herzberg's two-factor motivation theory
E Özsoy
Marketing and Management of Innovations, 11-20, 2019
952019
İş tatmininin ölçümünde ölçek kullanımı: Lisansüstü tezleri üzerinden bir inceleme
E Özsoy, O Uslu, A Karakiraz, M Aras
İşletme Araştırmaları Dergisi 6 (1), 232-250, 2014
642014
İşkoliklik ve çalışmaya tutkunluk arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik sağlık sektöründe bir araştırma
E Özsoy
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, C 5, 59-68, 2013
632013
Structure of dark triad dirty dozen across eight world regions
R Rogoza, M Żemojtel-Piotrowska, PK Jonason, J Piotrowski, ...
Assessment 28 (4), 1125-1135, 2021
572021
A Tipi ve B Tipi kişilik ile iş tatmini arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma
E Özsoy
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2013
472013
Humor styles across 28 countries
JA Schermer, R Rogoza, MM Kwiatkowska, CM Kowalski, S Aquino, ...
Current Psychology, 1-16, 2023
43*2023
Dark Triad and counterproductive work behaviors: Which of the Dark Triad traits is more malevolent?
E Özsoy
Journal of Business Research-Turk 10 (4), 742-756, 2018
412018
Çalışanların kişilik özelliğine göre iş doyumu farklılaşır mı?
G Yıldız, E Özsoy
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 5 (1), 268-278, 2013
412013
Comparing person organization fit and person job fit
K Ardıç, O Uslu, Ö Oymak, E Özsoy, T Özsoy
Journal of economics and management, 5-13, 2016
372016
Kalite yönetim sistemleri
D Taşçı, E Eroğlu, S Çabuk, G Duman, O Ağlargöz, E Erdemir, E Özsoy
Anadolu Üniversitesi, 20, 2013
372013
The dark triad traits in Australia and Turkey
PK Jonason, C Okan, E Özsoy
Personality and Individual Differences 149, 123-127, 2019
342019
The Fear of COVID-19 Scale: Its structure and measurement invariance across 48 countries
A Sawicki, M Żemojtel-Piotrowska, JM Balcerowska, MJ Sawicka, ...
Psychological Assesment, 2022
322022
Who are happier at work and in life? public sector versus private sector: a research on Turkish employees
E Özsoy, OÖ Osman Uslu
International Journal of Recent Advances in Organizational Behaviour and …, 2014
272014
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARININ YÖNTEM VE KAPSAM BAKIMINDAN İNCELENMESİ: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
RÖ KUTANİS, E Özsoy, A Karakiraz, A Mustafa, E Emre, U Osman
Journal of Management and Economics Research 13 (1), 123-142, 2015
25*2015
Kişilik modelleri boyutlarının karşılaştırılması: A tipi ve B tipi kişilik ve beş faktör kişilik modeli
E Özsoy, E Erol, A Korkutata, M Şeker
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi 3 (9), 1-12, 2014
24*2014
Effects of workplace friendship on individual outcomes.
Ö Balaban, E Özsoy
Bartin University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences …, 2016
202016
Çalışanların karanlık kişilik özelliklerinin tükenmişliğe etkisinde genel öz-yeterliliğin düzenleyici rolü
E ÖZSOY, K ARDIÇ
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (1), 144-154, 2020
172020
Il sistema al momento non può eseguire l'operazione. Riprova più tardi.
Articoli 1–20