Ilmari Ivaska
Title
Cited by
Cited by
Year
Edistyneen oppijansuomen konstruktiopiirteitä korpusvetoisesti. Avainrakenneanalyysi
I Ivaska
Virittäjä 119 (3), 2015
222015
Edistyneen oppijansuomen konstruktiopiirteitä korpusvetoisesti: avainrakenneanalyysi [‘Corpus-driven Approach towards Constructional Features of Advanced Learner Finnish: Key …
I Ivaska
22*2015
The Corpus of Advanced Learner Finnish (LAS2): Database and toolkit to study academic learner Finnish
I Ivaska
Apples: journal of applied language studies, 2014
202014
Syntaktisesti koodattu oppijankielen korpus: mahdollisuuksia ja ongelmia
I Ivaska, K Siitonen
Pille Eslon, Katre Õim (Toim.). Korpusuurin gute metodoloogia ja …, 2009
152009
Edistyneen oppijansuomen avainrakenteita. Korpusnäkökulma kahden kielimuodon tyypillisiin rakenteellisiin eroihin [Key structures in advanced learner Finnish. Corpus approach …
I Ivaska
Virittäjä, 2014
132014
Avainrakenneanalyysi: tapa tutkia oppijankielen lauserakennetta korpusvetoisesti
I Ivaska, K Siitonen
AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 35-47, 2011
112011
Longitudinal changes in academic learner Finnish: A key structure analysis
I Ivaska
International Journal of Learner Corpus Research 1 (2), 210-241, 2015
82015
Lausetyyppien sekoittuminen edistyneessä oppijansuomessa–näkökulmana eksistentiaalilause
I Ivaska
Lähivőrdlusi. Lähivertailuja, 65-85, 2011
82011
Ensi havaintoja Satakuntalaisuus puheessa-hankkeesta
T Kurki, K Siitonen, M Väänänen, I Ivaska, J Ekberg
Sananjalka 53, 83-108, 2011
82011
Learner language morphology as a window to crosslinguistic influences: A key structure analysis
I Ivaska, K Siitonen
Nordic Journal of Linguistics 40 (2), 225-253, 2017
72017
Eksistentiaalilauseen ilmiasut edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa
I Ivaska
72009
Mahdollisuuden ilmaiseminen S1-suomea ja edistynyttä S2-suomea erottavana piirteenä
I Ivaska
Lähivőrdlusi. Lähivertailuja, 47-80, 2014
62014
Eksistentiaalilauseen subjektijäsen edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa
I Ivaska
Sananjalka 52, 67-88, 2010
62010
Tracing crosslinguistic influences in structural sequences: What does key structure analysis have to offer?
I Ivaska
Bergen Language and Linguistics Studies 6, 2015
42015
Mitä syntaktisesti koodattu korpus voi kertoa sanajärjestyksestä? Predikaatti ja subjekti edistyneiden suomenoppijoiden eksistentiaalisissa lauseissa [What can a syntactically …
I Ivaska
Philologia Estonica Tallinnensis 12, 2010
42010
Tulevaisuuden kielenkäyttäjä: monikielinen diginatiivi (ko?)
M Mutta, P Lintunen, I Ivaska, P Peltonen
AFinLAn vuosikirja, 9-23, 2014
32014
Motivation, Vision, and Future-Self L2 Images among Students of Nordic and Baltic Languages
I Ivaska
Scandinavian Studies 89 (1), 115-138, 2017
22017
Constrained language use in Finnish: A corpus-driven approach
I Ivaska, S Bernardini
Nordic Journal of Linguistics 43 (1), 33-57, 2020
12020
Detecting traces of constrained communication: A corpus-driven approach to mapping of the intersection between learner language and translated language
I Ivaska, S Bernardini, A Ferraresi
CECL Papers 1, 12-14, 2018
12018
tehdessä-konstruktio edistyneessä oppijansuomessa
I Ivaska, K Siitonen
Sananjalka 59 (59), 154–180-154–180, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20