Paweł Mikołajczak
Paweł Mikołajczak
Profesor Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu / Poznań University of Economics and Business
Verified email at ue.poznan.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The impact of the diversification of revenues on NGOs’ commercialization: evidence from Poland
P Mikołajczak
EQUILIBRIUM Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 13(4), 741-759, 2018
72018
Importance of funding sources to the scale of activity of social enterprises
P Mikołajczak
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 135-144, 2017
72017
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a źródła ich finansowania. Współczesne dylematy/The development of small and medium enterprises in Poland and the sources of …
P Mikołajczak, W Czternasty
Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych. Problemy ogólne metodologii …, 2010
7*2010
Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce
P Mikołajczak, A Janc, K Waliszewski
CeDeWu, 2015
62015
Financing of SME using non-recourse factoring–legal, economic and tax aspects/Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w postaci faktoringu pełnego aspekty prawne …
P Mikołajczak, W Czternasty
Management 17 (1), 358-370, 2013
62013
Źródła i instrumenty finansowego wsparcia przedsiębiorstw społecznych
P Mikołajczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2017
52017
Krótkoterminowe kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w warunkach kryzysu finansowego
P Mikołajczak
Nauki o Finansach, 122-137, 2014
42014
Krótkoterminowe kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w warunkach kryzysu finansowego/Short-term loans for enterprises in the conditions of financial crisis
P Mikołajczak
Nauki o Finansach 2, 122-137, 2014
42014
Innowacyjność jako warunek konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach europejskich/Innovation as a condition of competitiveness of Polish small and …
P Mikołajczak, W Czternasty
Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji, 30-38, 2007
4*2007
Becoming business-like: the determinants of NGOs’ marketization turning into social enterprises in Poland
P Mikołajczak
Oeconomia Copernicana 10 (3), 537-559, 2019
32019
Factors affecting outcomes of EU-supported investments in innovation among SMEs in the Greater Poland (Wielkopolska) region, Poland
P Mikołajczak, J Pawlak
Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 2017
32017
SOCIAL ENTERPRISES VERSUS GLOBALISATION
P Mikołajczak, W Czternasty
INTERCATHEDRA No 31/2, 43-52, 2015
32015
Bariery prowadzenia działalności jako determinanty sytuacji finansowej przedsiębiorstw sektora budowlanego/Barriers to Doing Business as Determinants of Financial Performance …
P Mikołajczak, R Skikiewicz
Studia Ekonomiczne/Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 361-380, 2014
32014
Sources and instruments of financial support for social enterprises
P Mikołajczak
UEP, 2017
22017
The situation on the credit market versus the rate of economic growth in chosen countries of East-Central Europe
P Mikołajczak, R Skikiewicz
Economics and Management 8(1) 2016, 62-70, 2016
22016
Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce przez fundusze europejskie. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
M Paweł, C Waldemar
Mikrofirma, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu …, 2015
22015
Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce przez fundusze europejskie/Supporting the development of social economy enterprises in poland by the european funds
P Mikołajczak, W Czternasty
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 420-432, 2015
2*2015
Ewolucja i stan obecny funduszy poręczeniowych i pożyczkowych jako źródeł finansowego wsparcia sektora MŚP w Polsce
P Mikołajczak
Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wspieraniu sektora mikro …, 2014
22014
Wpływ zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiębiorstw kredytem bankowym/The impact of interest rate changes on the level of financing of the companies with a …
P Mikołajczak, R Skikiewicz
Zarządzanie i Finanse 2 (1), 383-394, 2013
22013
Rodzaje i zakres innowacyjnych przedsięwzięć niewielkich firm w Wielkopolsce
W Czternasty, P Mikolajczak
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 65, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20