Esteve Valls
Esteve Valls
Universitat Internacional de Catalunya
Verified email at uic.cat - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Linguistic advergence and divergence in north-western Catalan: A dialectometric investigation of dialect leveling and border effects
E Valls, M Wieling, J Nerbonne
Literary and Linguistic Computing 28 (1), 119-146, 2013
262013
Applying the Levenshtein Distance to Catalan dialects: A brief comparison of two dialectometric approaches
E Valls, J Nerbonne, J Prokic, M Wieling, E Clue, MR Lloret
Verba: anuario galego de filoloxía 39, 2012
242012
Estudio de la entonación del catalán hablado en la ciudad de l'Alguer (Cerdeña) en el marco de AMPERCAT
E Martínez Celdrán, AM Fernández Planas, L Aguilar, J Carrera i Sabaté, ...
Language Design, 2008, vol. Special Issue, num. 2, p. 119-128, 2008
122008
Analisi dialettometrica del catalano partendo dai dati del COD. Una prima approssimazione alla gerarchia tra varietà
E Clua, E Valls, J Viaplana
na, 2008
112008
Análisis lingüístico y dialectométrico del Corpus Oral Dialectal (COD)
E Clua, MR Lloret, E Valls
P. Cantos & A. Sánchez Pérez (arg.), A Survey on Corpus-Based Research …, 2009
72009
Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en català nord-occidental. De l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística
E Valls
Barcelona: Universitat de Barcelona.[Tesi doctoral inèdita], 2013
62013
John Nerbonne, Jelena Prokić, Martin Wieling, Esteve Clua, Maria-Rosa Lloret. 2012. Applying the Levenshtein Distance to Catalan dialects: A brief comparison of two …
E Valls
Verba. Anuario Galego de Filoloxía 39, 35-61, 2010
62010
Gènesi, evolució i diversificació del mètode dialectomètric
E Valls
S. l., sn Treball d’investigació del programa de doctorat Llenguatge i …, 2008
62008
Border effects among Catalan dialects
M Wieling, E Valls, RH Baayen, J Nerbonne
Mixed-Effects Regression Models in Linguistics, 71-97, 2018
42018
Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs en català nord-‑occidental. De l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística
E Valls
Anuari de filologia. Estudis de lingüística, 209-210, 2014
42014
Canvi morfològic vs. canvi fonològic en català nord-occidental
EV i Alecha
Treballs de sociolingüística catalana, 57-79, 2013
42013
Variación e distancia lingüística na Romania Antiqua: unha contribución dialectométrica ao debate sobre o grao de individuación da lingua galega
E Valls Alecha, M González González
Estudos de Lingüística Galega, 2016
32016
La distribució dels increments velar i palatal en la morfologia verbal regular dels parlars de la Franja: un exemple d’evolució intrasistèmica autònoma en el marc de l’efecte …
E Valls
Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català. Volum d’Homenatge a …, 2013
32013
Distància de Levenshtein vs.‘mètode COD’: dos sistemes de mesura de la distància fonètica aplicats al Corpus Oral Dialectal
E Valls, E Clua
A: Actes del 26è Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques …, 2013
32013
Directionnalité et portée du changement linguistique en cours en catalan nord-occidental
E Valls
Nadal, Josep-Maria et al, 305-325, 2014
22014
L’excepcionalitat de la cruïlla catalanoaragonesa a les Terres de l’Ebre: un cas de dissidència respecte a les dinàmiques evolutives dels parlars nord-occidentals
E Valls
Terres de cruïlla. Estudis sobre les comarques de la diòcesi de Tortosa …, 2013
22013
Cap a una diversificació metodològica de la dialectometria catalana: primers resultats d’aplicar la distància de Levenshtein al Corpus Oral Dialectal
E Valls
Interlingüística, 70, 2010
22010
La desdialectalització del català nord-occidental: cap a una convergència total amb l’estàndard? Una anàlisi dialectomètrica sobre el procés d’anivellament dialectal en quatre …
E VALLS
Universitat de Barcelona, treball d’investigació inèdit, 2008
22008
Què se n’ha fet, del lleidatà dels padrins?
E Valls
Shikar 4, 155-161, 0
2
Processos de canvi en els clítics pronominals a la Franja
E Valls
Actes del X Col· loqui Internacional «Problemes i mètodes d’Història de la …, 0
2
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20