Segui
Mateusz Grochowski
Mateusz Grochowski
Tulane University School of Law
Email verificata su aya.yale.edu - Home page
Titolo
Citata da
Citata da
Anno
Kodeks cywilny: komentarz
W Borysiak, J Dybiński, J Górecki, M Grochowski, K Haładyj, ...
Warszawa: Wydawnictwo CH Beck, 2018
772018
European consumer law after the new deal: A tryptich
M Grochowski
Yearbook of European Law 39, 387-422, 2020
222020
Inheritance of the social media accounts in Poland
M Grochowski
Eur. Rev. Private L. 27, 1195, 2019
222019
The ELI Model Rules on Online Platforms
C Busch, G Dannemann, H Schulte-Nolke, A Wiewiórowska-Domagalska, ...
J. Eur. Consumer & Mkt. L. 9, 61, 2020
202020
Wadliwość umów konsumenckich (w świetle przepisów o nieuczciwych praktykach rynkowych)
M Grochowski
Państwo i prawo 7, 59-71, 2009
162009
Algorithmic transparency and explainability for EU consumer protection: unwrapping the regulatory premises
M Grochowski, A Jablonowska, F Lagioia, G Sartor
Critical Analysis L. 8, 43, 2021
152021
Skutki braku zachowania formy szczególnej oświadczenia woli [Consequences of non-compliance with formal requirements for declarations of intent]
M Grochowski
CH Beck, 2018
142018
Wymogi formalne w umowach konsumenckich [Formal requirements in consumer contracts]
M Grochowski
CH Beck, 2018
142018
Wiąże, ale nie przekonuje (wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 52/13 o uboju rytualnym),„
E Łętowska, M Grochowski, A Wiewiórowska-Domagalska
Państwo i Prawo 6, 53-66, 2015
122015
Struktura regulacji umów o pośrednictwo handlowe (wnioski prawnoporównawcze i propozycje legislacyjne)
E Rott-Pietrzyk, M Grochowski
Studia Prawa Prywatnego 1, 2018
102018
Służebność przesyłu–problemy intertemporalne
M Grochowski
Monitor Prawniczy, 2014
102014
Ryczałtowy zwrot kosztów dochodzenia należności (art. 10 ust. 1 TermZapłU)-przesłanki i cele,"
M Grochowski
Monitor Prawniczy 19, 2016
92016
Coronavirus and the Law in Europe
EH Hondius, MS Silva, A Nicolussi, PS Coderch, C Wendehorst, F Zoll
Intersentia, 2021
82021
Czy koszty dochodzenia należności w transakcjach handlowych obejmują koszty postępowania?,„
M Grochowski
Monitor Prawniczy 3, 160-63, 2017
82017
The Consumer Benchmark, Vulnerability, and the Contract Terms Transparency: A Plea for Reconsideration
F Esposito, M Grochowski
European Review of Contract Law 18 (1), 1-31, 2022
72022
Prowizja agenta w czasie trwania umowy (imperatywny czy dyspozytywny charakter regulacji i wynikające z tego konsekwencje)
E Rott-Pietrzyk, M Grochowski
72018
Umowa agencyjna w orzecznictwie sądów powszechnych
M Grochowski
Prawo w Działaniu 20, 327-379, 2014
72014
The practical potential of the DCFR Judgment of the Swedish Supreme Court (Högsta domstolen) of 3 November 2009, Case T 3–08
M Grochowski
European Review of Contract Law 9 (1), 96-104, 2013
72013
Algorithmic Price Discrimination and Consumer Protection. A Digital Arms Race?
M Grochowski, A Jabłonowska, F Lagioia, G Sartor
A Digital Arms Race, 36-47, 2022
62022
Czynności notarialne online: podstawy de lege lata i uwagi de lege ferenda
E Rott-Pietrzyk, F Zoll, D Szostek, M Grochowski
62020
Il sistema al momento non puņ eseguire l'operazione. Riprova pił tardi.
Articoli 1–20