Edyta Brzychczy Ph.D, D.Sc., Professor AGH-UST
Edyta Brzychczy Ph.D, D.Sc., Professor AGH-UST
AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering,Cracow, Poland
Verified email at agh.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Zintegrowany system wspomagania zarządzania produkcją w kopalniach węgla kamiennego
R Magda, E Brzychczy, S Głodzik, T Franik, M Kęsek, T Woźny
Wyd. UWN-D AGH, Kraków, 2008
192008
Analiza wyposażenia przodków ścianowych na podstawie reguł asocjacyjnych
E Brzychczy
Wiadomości Górnicze 60 (3), 175-180, 2009
152009
Metoda modelowania i optymalizacji robót eksploatacyjnych w wielozakladowym przedsiębiorstwie górniczym
E Brzychczy
Wydawnictwa AGH, 2012
142012
The planning optimization system for underground hard coal mines
E Brzychczy
Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa 2, 161–178, 2011
142011
Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Część 1. Podstawowe definicje i założenia
E Brzychczy
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 22, 2006
142006
Analiza wykorzystania kombajnów chodnikowych w przodkach korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego z zastosowaniem drzew decyzyjnych. Zarządzanie: doświadczenia i problemy
E Brzychczy
System-Graf, Lublin, 2008
92008
Tradycyjne metody optymalizacji a nowoczesna heurystyka w wybranych zagadnieniach modelowania robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego
E Brzychczy
Gospodarka surowcami mineralnymi 24 (2/1), 43-58, 2008
9*2008
Konstrukcja ankiet dla badań porównywalności warunków górniczo-geologicznych i techniczno-organizacyjnych przodków ścianowych.
E Brzychczy, M Kęsek
Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2007
9*2007
Process-oriented approach for analysis of sensor data from longwall monitoring system
E Brzychczy, A Trzcionkowska
International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering …, 2018
82018
The use of fuzzy systems in the designing of mining process in hard coal mines
E Brzychczy, M Kęsek, A Napieraj, M Sukiennik
Archives of Mining Sciences 59, 2014
82014
Podstawy systemu doradczego wspomagającego planowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego
E Brzychczy, R Magda, T Franik, M Kęsek, A Napieraj, T Woźny
Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013
82013
Koncepcja metody projektowania robót eksploatacyjnych w wielozakładowym przedsiębiorstwie górniczym
E Brzychczy
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 24, 2008
8*2008
Proposal of using SWAPs by hard coal mining companies in Poland
E Brzychczy
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2, 2012
72012
Zastosowanie systemów informatycznych do wsparcia innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwach górniczych.
E Brzychczy, J Mieszaniec
Wiadomosci Górnicze 11, 2011
7*2011
Wpływ zarządzania wiedzą na innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw górniczych
E Brzychczy, J Mieszaniec
Wiadomości Górnicze 62 (2), 82-87, 2011
72011
Zastosowanie wybranych metod ekonometrycznych w modelowaniu robót górniczych
E Brzychczy
Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Krynica, 2006
72006
An expert system for supporting mine production planning in multi-plant mining enterprises
E Brzychczy, R Magda, T Franik, M Kęsek, T Woźny, A Napieraj
22nd World Mining Congress. red. S. Eskikaya. Volume II., 2011
62011
Proces modelowania produkcji górniczej w kopalniach węgla kamiennego z wykorzystaniem systemu doradczego
E Brzychczy
Wiadomości Górnicze 62 (7-8), 366-372, 2011
62011
Głodzik St
J Jasiewicz, R Magda, E Brzychczy, T Franik
Woźny T.: A concept of computer-aided production resources management at a …, 2008
62008
Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Część 3. Model matematyczny
E Brzychczy
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 22, 2006
62006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20