Edyta Brzychczy Ph.D, D.Sc., Professor AGH-UST
Edyta Brzychczy Ph.D, D.Sc., Professor AGH-UST
AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering,Cracow, Poland
Verified email at agh.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Zintegrowany system wspomagania zarządzania produkcją w kopalniach węgla kamiennego
R Magda, E Brzychczy, S Głodzik, T Franik, M Kęsek, T Woźny
Wyd. UWN-D AGH, Kraków, 2008
172008
The planning optimization system for underground hard coal mines
E Brzychczy
Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa 2, 161–178, 2011
152011
Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Część 1. Podstawowe definicje i założenia
E Brzychczy
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 22, 2006
152006
Analiza wyposażenia przodków ścianowych na podstawie reguł asocjacyjnych
E Brzychczy
Wiadomości Górnicze 60 (3), 175-180, 2009
142009
Metoda modelowania i optymalizacji robót eksploatacyjnych w wielozakladowym przedsiębiorstwie górniczym
E Brzychczy
Wydawnictwa AGH, 2012
132012
Process-oriented approach for analysis of sensor data from longwall monitoring system
E Brzychczy, A Trzcionkowska
International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering …, 2018
92018
The use of fuzzy systems in the designing of mining process in hard coal mines
E Brzychczy, M Kęsek, A Napieraj, M Sukiennik
Archives of Mining Sciences 59 (3), 2014
92014
Tradycyjne metody optymalizacji a nowoczesna heurystyka w wybranych zagadnieniach modelowania robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego
E Brzychczy
Gospodarka surowcami mineralnymi 24 (2/1), 43-58, 2008
9*2008
Conformance checking for time-series-aware processes
V Rodriguez-Fernandez, A Trzcionkowska, A Gonzalez-Pardo, ...
IEEE Transactions on Industrial Informatics 17 (2), 871-881, 2020
82020
Decision tree-based classification for Planetary Gearboxes’ condition monitoring with the use of vibration data in multidimensional symptom space
P Lipinski, E Brzychczy, R Zimroz
Sensors 20 (21), 5979, 2020
82020
Analiza wykorzystania kombajnów chodnikowych w przodkach korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego z zastosowaniem drzew decyzyjnych. Zarządzanie: doświadczenia i problemy
E Brzychczy
System-Graf, Lublin, 2008
82008
Koncepcja metody projektowania robót eksploatacyjnych w wielozakładowym przedsiębiorstwie górniczym
E Brzychczy
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 24, 2008
8*2008
Konstrukcja ankiet dla badań porównywalności warunków górniczo-geologicznych i techniczno-organizacyjnych przodków ścianowych.
E Brzychczy, M Kęsek
Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2007
8*2007
Data Analytic Approaches for Mining Process Improvement—Machinery Utilization Use Case
E Brzychczy, P Gackowiec, M Liebetrau
Resources 9 (2), 17, 2020
72020
Podstawy systemu doradczego wspomagającego planowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego
E Brzychczy, R Magda, T Franik, M Kęsek, A Napieraj, T Woźny
Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013
72013
Proposal of using SWAPs by hard coal mining companies in Poland
E Brzychczy
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2, 2012
72012
Wpływ zarządzania wiedzą na innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw górniczych
E Brzychczy, J Mieszaniec
Wiadomości Górnicze 62 (2), 82-87, 2011
72011
Zastosowanie wybranych metod ekonometrycznych w modelowaniu robót górniczych
E Brzychczy
Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Krynica, 2006
72006
An overview of data mining and process mining applications in underground mining
E Brzychczy
Inżynieria Mineralna 21, 2019
62019
New possibilities for process analysis in an underground mine
E Brzychczy, A Trzcionkowska
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2017
62017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20