Marek Kęsek Ph.D, D.Sc.
Title
Cited by
Cited by
Year
Computer simulation of the operation of a longwall complex using the “Process Flow” concept of FlexSim software
M Kęsek, A Adamczyk, M Klaś
International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering …, 2018
82018
The use of fuzzy systems in the designing of mining process in hard coal mines
E Brzychczy, M Kęsek, A Napieraj, M Sukiennik
Archives of Mining Sciences, 741–760, 2014
82014
Podstawy systemu doradczego wspomagającego planowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego
E Brzychczy, R Magda, T Franik, M Kęsek, A Napieraj, T Woźny
Wydawnictwa AGH, 2013
82013
i zespół: Zintegrowany system wspomagania zarządzania produkcją w kopalniach węgla kamiennego
R Magda
Wyd. UWN-D AGH, Kraków, 2008
82008
An expert system for supporting mine production planning in multi-plant mining enterprises
E Brzychczy, R Magda, T Franik, M Kęsek, T Woźny, A Napieraj
22nd World Mining Congress & Expo 2, 551–558, 2011
62011
Kęsek M.: Konstrukcja ankiet dla badań porównywalności warunków górniczo-geologicznych i techniczno-organizacyjnych przodków ścianowych
E Brzychczy
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 23, 2007
62007
Kontrola pracy kombajnu ścianowego z użyciem Visual Basic for Applications
M Kęsek, K Lach
Przegląd Górniczy 73, 2017
32017
An expert system for underground coal mine planning
E Brzychczy, A Napieraj, M Kęsek, R Magda
Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management, 2017
32017
Koncepcja zintegrowanego systemu transportu poziomego w kopalniach węgla kamiennego
D Fuksa, M Kęsek, M Ślósarz, A Bator
Przegląd Górniczy 71 (8), 23--25, 2015
32015
Zastosowanie wybranych metod eksploracji danych w systemie wspomagającym zarządzanie produkcją w kopalni węgla kamiennego
M Kęsek
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2013
32013
Projekt interfejsu systemu doradczego wspomagającego planowanie robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego
M Kęsek, T Franik
Przegląd Górniczy 69 (9), 64--69, 2013
32013
Komputerowe wspomaganie wybranych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym
M Kęsek, D Fuksa
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 790–798, 2012
32012
Analiza wyników badań ankietowych dotyczących porównywalności warunków górniczo-geologicznych i techniczno-organizacyjnych wyrobisk korytarzowych
M Kęsek, E Brzychczy
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 23, 2007
32007
Analysing Data with the R Programming Language to Control Machine Operation
M Kęsek
Inżynieria Mineralna 21, 2019
12019
A Review of Computer Simulations in Underground and Open-Pit Mining
M Kęsek, M Klaś, A Adamczyk
Inżynieria Mineralna 20, 2018
12018
Analiza obciążenia silnika głowicy urabiająco-ładującej jako element oceny poprawności jej użytkowania
M Kęsek, J Zagórska
Logistyka, 9124-9129, 2015
12015
Zarządzanie produkcją odchudzoną-kierunkiem działań dla poprawy funkcjonowania kopalń
A Bator, D Fuksa, M Kęsek, M Ślósarz
Przegląd Górniczy 71 (8), 8--10, 2015
12015
Wykorzystanie środowiska LabView do monitorowania elementu procesu wydobywczego
M Kęsek, D Fuksa, M Ślósarz, A Bator
Przegląd Górniczy 71, 2015
12015
Zastosowanie drzew decyzyjnych do wspomagania doboru wyposażenia na etapie planowania robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego
M Kęsek
Przegląd Górniczy 69, 2013
12013
Wybrane typy reprezentacji wiedzy pozyskiwanej w górnictwie
M Kęsek
Przegląd Górniczy 68, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20