Nomie Eriksson
Titolo
Citata da
Citata da
Anno
Friska vindar i sjukvården - Stöd och hinder vid förändringar i professionella organisationer
N Eriksson
Gothenbourg University, 2005
29*2005
Involvement drivers: a study of nurses and physicians in improvement work
N Eriksson, T Müllern, T Andersson, C Gadolin, S Tengblad, S Ujvari
Quality Management in Health Care 25 (2), 85-91, 2016
222016
Hospital management from a high reliability organizational change perspective: A Swedish case on Lean and Six Sigma
N Eriksson
International Journal of Public Sector Management, 2017
202017
Politiska konflikter och marknadisering–utmaningar för politiska ledare?
L Skoog, D Karlsson
Lokalpolitisk lederskap i Norden. Oslo: Gyldendal Akademisk, 112-147, 2015
142015
Introduktion
N Eriksson, KM Holgers, T Müllern
Studentlitteratur, Lund, 2013
14*2013
Standards for information security and processes in healthcare
E Söderström, RM Åhlfeldt, N Eriksson
Journal of Systems and Information Technology, 2009
142009
Managing healthcare information: analyzing trust
E Söderström, N Eriksson, RM Åhlfeldt
International journal of health care quality assurance, 2016
132016
Interprofessional barriers: A study of quality improvement work among nurses and physicians
N Eriksson, T Müllern
Quality Management in Healthcare 26 (2), 63-69, 2017
112017
Fiery Spirits in the context of institutional entrepreneurship in Swedish healthcare
R Gauld, S Horsburgh, N Eriksson, S Ujvari
Journal of health organization and management, 2015
102015
Att utveckla vården: Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
N Eriksson, KM Holgers, T Müllern
Studentlitteratur, Lund, 2013
92013
redaktörer
N Eriksson, KM Holgers, T Mullern
Att utveckla vården-Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och …, 2013
62013
Perceptions of trust in physician-managers
A Cregård, N Eriksson
Leadership in Health Services, 2015
52015
Kompetensbehov och kompetensförsörjning inom informationssäkerhet från ett samhällsperspektiv
RM Åhlfeldt, A Andersén, N Eriksson, M Nohlberg, E Bergström, ...
Högskolan i Skövde, 2015
52015
En platt organisation i uppförsbacke - Konsekvenser av en organisationsförändring för lokala och centrala ledare
N Eriksson
Utvärderingsprogrammet: Västra Götalandsregionen, 1-125, 2001
4*2001
Chefskap i professionella organisationer: läkare som chefer
A Cregård, N Eriksson
Natur och kultur, 2018
22018
Trusting digitized patient-related information: The need for a new approach.
E Söderström, RM Åhlfeldt, N Eriksson
HAISA, 119-129, 2011
22011
Followership for Organizational Resilience in Health care
N Eriksson
The Resilience Framework, 163-179, 2018
12018
Nurses’ perceptions of healthcare development work in a high reliability organisation: A study of Lean and Six Sigma in hospital management
N Eriksson
British Academy of Management, University of Portsmouth, Portsmouth, 8-10 …, 2015
12015
Maintaining healthcare organizations’ reliability in times of change
N Eriksson
BAM2014, The Role of the Business School in Supporting Economic and Social …, 2014
12014
Medarbetarskap för en resilient sjukvård
N Eriksson
Studentlitteratur AB, 2014
12014
Il sistema al momento non può eseguire l'operazione. Riprova più tardi.
Articoli 1–20