Segui
Irena Elżbieta Kotowska
Irena Elżbieta Kotowska
Instytut Statystyki i Demografii
Email verificata su sgh.waw.pl
Titolo
Citata da
Citata da
Anno
Diagnoza Społeczna 2011 Warunki i Jakość Życia Polakw
J Czapinski
Contemporary economics 5 (3), 1, 2011
1477*2011
The new roles of men and women and implications for families and societies
LS Olh, IE Kotowska, R Richter
A demographic perspective on gender, family and health in Europe, 41-64, 2018
2922018
Poland: Fertility decline as a response to profound societal and labour market changes?
I Kotowska, J Jźwiak, A Matysiak, A Baranowska
Demographic research 19, 795-854, 2008
2762008
Fertility and family policies in Central and Eastern Europe after 1990
T Frejka, S Gietel-Basten, L Abolina, L Abuladze, S Aksyonova, AĎ Akrap, ...
Comparative Population Studies, 2016
1692016
Social diagnosis 2011: objective and subjective quality of life in Poland-full report
J Czapinski, T Panek
Contemporary Economics 5 (3), 2011
153*2011
Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego
IE Kotowska
Monografie i Opracowania/Szkoła Głwna Handlowa, 1999
1121999
Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania
IE Kotowska
Monografie i Opracowania/Szkoła Głwna Handlowa, 11-33, 1999
102*1999
Family life and work
IE Kotowska, A Matysiak, M Styrc, A Pailh, A Solaz, D Vignoli
European Foundation for the Improvment of Living and Working Condition, 2010
972010
The role of fixed-term contracts at labour market entry in Poland: stepping stones, screening devices, traps or search subsidies?
A Baranowska, M Gebel, IE Kotowska
Work, employment and Society 25 (4), 777-793, 2011
942011
Teoria drugiego przejścia demograficznego a przemiany demograficzne w Polsce w latach 1990
IE Kotowska
Studia Demograficzne, 3-36, 1998
801998
Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce: w świetle badań empirycznych
I Kotowska, U Sztanderska, I Wycicka
Wydawn. Nauk. Scholar, 2007
742007
Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywnoĹ› ci zawodowej kobiet w Polsce
I Kotowska
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009
702009
The gender dimensions of social security reform in Poland
B Balcerzak-Paradowska, A Chłoń-Domińczak, IE Kotowska, ...
na, 2003
672003
Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osb w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań
IE Kotowska, I Wycicka
Raport z badań, 2008
652008
Zmiany modelu rodziny: Polska-kraje europejskie
IE Kotowska
Polityka społeczna, 2-8, 2002
612002
Nowa demografia Europy a rodzina
I Kotowska, J Jźwiak
Collegium of Economic Analysis Annals, 9-33, 2012
582012
People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study Vol. 1: Family Change
C Hhn, D Avramov, IE Kotowska
Springer Science & Business Media, 2008
58*2008
Zmiany demograficzne a zmiany na rynku pracy w Polsce (Population changes and labour market developments in Poland)
IE Kotowska, U Sztanderska
Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w świetle badań…, 2007
55*2007
Discrimination against Women in the Labor Market in Poland during the Transition to a Market Economy
IE Kotowska
Social Politics: International Studies in Gender, State & Society 2 (1), 76-90, 1995
501995
Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polakw
IE Kotowska
Diagnoza społeczna, 2013
442013
Il sistema al momento non pu eseguire l'operazione. Riprova pi tardi.
Articoli 1–20