Mojca Kompara Lukančič
Mojca Kompara Lukančič
Associate Professor for Linguistics, Assistant Professor, Lecturer - University of Maribor, Maribor
Verified email at um.si
Title
Cited by
Cited by
Year
Je slovenska Istra še dvojezična
M Kompara
Jezikoslovni zapiski 20 (2), 89-106, 2014
102014
Prepoznavanje krajšav v besedilih
M Kompara
Jezikoslovni zapiski 15 (1-2), 2009
72009
Krajšavni slovarji
M Kompara
Jezikoslovni zapiski 16 (2), 2010
52010
Raba veznikov in predlogov pri tvorbi kratic
M Kompara
Jezikoslovni zapiski 1 (21), 51-62, 2015
42015
Automatic recognition of abbreviations and abbreviations’ expansions in multilingual electronic texts
M Kompara
Proceedings of CAMLing, 82-91, 2010
42010
The phenomenon of the Italian television in the bilingual area of Slovenia
M Kompara
University of Primorska, 2015
32015
Spatialisation of Education: Migrating Languages-Cultural Encounters-Technological Turn
T Stepien, A Deschner, A Merta-Staszczak, M Kompara
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2013
32013
The first Slovene automatically compiled dictionary of abbreviations
M Kompara
Proceedings of the 15th EURALEX International Congress, 2012
32012
Razumevanje položaja dvojezičnosti pri pripadnikih dveh različnih generacij v slovenski Istri
MK Lukančič
Jezikoslovni zapiski 25 (1), 2019
22019
Slovar krajšav
M Kompara
University of Primorska, Faculty of Humanities, 2011
22011
Turistični terminološki slovar
V Mikolič, M Smotlak, K Šumenjak, J Volk, M Kompara, M Rodela, ...
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2011
22011
Slovensko-italijanski glosar krajšav
M Kompara, V Gorjanc, T Mikolič
M. Kompara, 2005
22005
Slovensko-italijanski glosar krajšav: diplomsko delo
M Kompara
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo, 2005
22005
What is needed for automatic production of simple and complex dictionary entries in the first Slovene online dictionary of abbreviations using Termania website
M Kompara, P Holozan
Proceedings of eLex, 140-146, 2011
12011
Jezikovne kompetence v angleščini pri študentih, univerzitetnih profesorjih in podpornem osebju
MK Lukančič
Jezikoslovni zapiski 27 (1), 121-138, 2021
2021
An Overview of English Dictionaries of Abbreviations
M Kompara Lukančič
Lexikos 30, 2020
2020
Revitalizacija talijanskoga jezika u slovenskom dijelu Istre: položaj talijanskoga jezika među učenicima iz perspektive nastavnika jezika
M Kompara Lukančić
Suvremena lingvistika 45 (88), 201-212, 2019
2019
Revitalization of the Italian Language in the Slovenian Istria: the case of the position of the Italian language among students as viewed by language teachers
MK Lukančič
Suvremena lingvistika 45 (No. 88), 201-212, 2019
2019
Nozioni di base della lingua italiana per il settore del turismo
MK Lukančič
University of Maribor Press, 2019
2019
Novi spletni portal Slovarji. si: oddaja Dopoldan in pol, Radio Koper, 17. avg. 2019
M Kompara
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20