Follow
Radek Skarnitzl
Radek Skarnitzl
Charles University, Faculty of Arts, Institute of Phonetics
Verified email at ff.cuni.cz - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Principles of phonetic segmentation
P Machač, R Skarnitzl
Epocha, 2009
1852009
Nový encyklopedický slovník češtiny
P Karlík, M Nekula, J Pleskalová, J Bachmannová, J Balhar, A Bičan, ...
Nakladatelství Lidové noviny, 2016
892016
Tools rPraat and mPraat: Interfacing phonetic analyses with signal processing
T Bořil, R Skarnitzl
Text, Speech, and Dialogue: 19th International Conference, TSD 2016, Brno …, 2016
752016
Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči
R Skarnitzl, P Šturm, J Volín
Charles University in Prague, Karolinum Press, 2016
712016
Fonetická segmentace hlásek
P Machač, R Skarnitzl
Epocha, 2009
662009
Credibility of native and non-native speakers of English revisited: Do non-native listeners feel the same?
D Hanzlíková, R Skarnitzl
Research in Language 15 (3), 285-298, 2017
542017
Znělostní kontrast nejen v češtině
R Skarnitzl
Epocha, 2011
542011
Referenční hodnoty vokalických formantů pro mladé dospělé mluvčí standardní češtiny
R Skarnitzl, J Volín
Akustické listy 18 (1), 7-11, 2012
532012
HMM-based phonetic segmentation in Praat environment
P Pollák, J Volín, R Skarnitzl
Proceedings of SPECOM, 537-541, 2007
532007
The acoustic fingerprint of a charismatic voice-Initial evidence from correlations between long-term spectral features and listener ratings
O Niebuhr, R Skarnitzl, L Tylečková
9th International Conference on Speech Prosody 2018, 359-363, 2018
492018
Phonetic aspects of strongly-accented Czech speakers of English
R Skarnitzl, J Rumlová
AUC PHILOLOGICA 2019 (2), 109-128, 2019
412019
High front vowels in Czech: A contrast in quantity or quality?
VJ Podlipský, R Skarnitzl, J Volín
Tenth Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2009
392009
Foreign or native-like? The attitudes of Czech EFL learners towards accents of English and their use as pronunciation models
K Brabcová, R Skarnitzl
Studie z aplikované lingvistiky-Studies in Applied Linguistics 9 (1), 38-50, 2018
372018
Measuring a speaker's acoustic correlates of pitch-but which? A contrastive analysis for perceived speaker charisma
O Niebuhr, R Skarnitzl
19th International Congress of Phonetic Sciences: Endangered Languages, and …, 2019
342019
Acoustic categories of nonmodal phonation in the context of the Czech conjunction “a”
R Skarnitzl
AUC Philologica 1 (2004), 57-68, 2004
332004
Stabilizace některých termínů pro fonetický popis češtiny v závislosti na nových výsledcích výzkumu
Z Palková, J Veroňková, J Volín, R Skarnitzl
Sborník z Konference česko-slovenské pobočky ISPhS, 65-74, 2004
312004
The strength of foreign accent in Czech English under adverse listening conditions
J Volín, R Skarnitzl
Speech Communication 52 (11-12), 1010-1021, 2010
262010
Fundamental frequency statistics for male speakers of Common Czech
R Skarnitzl, J Vaňková
AUC PHILOLOGICA 2017 (3), 7-17, 2017
252017
Prague phonetic corpus: status report
R Skarnitzl
AUC Philologica 1/2009, Phonetica Pragensia, XII, 65-67, 2010
252010
Temporal compensation in Czech
P Machač, R Skarnitzl
Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences, 537-540, 2007
242007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20